Slavnostní zahajovací koncert pedagogů 50. Mezinárodních mistrovských interpretačních kurzů

Slavnostní zahajovací koncert pedagogů 50. Mezinárodních mistrovských interpretačních kurzů

Ve dnech 3. – 13. července se na Hudební fakultě JAMU budou konat již 50. Mezinárodní mistrovské interpretační kurzy. Klientelu tvoří obvykle studenti středních uměleckých škol z Česka i ze zahraničí. Často je jejich hlavní motivací kontakt s akademickým prostředím, zejména pak s pedagogy, jež zde vyučují jejich obor. Studenti se tak mohou představit a navázat i budoucí spolupráci – ve většině případů jejich aktivita a zájem směřuje k přijímacímu řízení. Pedagog má možnost nejen mladé hudebníky inspirovat, motivovat, navést je na tu správnou cestu metodických návyků a chápání hudby, ale zejména získat představu, jak dokáže student pracovat, jak se umí učit a zda má perspektivu jeho umělecký růst.

Na loňský 49. ročník MIK přijelo 94 (!) účastníků z 16 zemí. Vedle zájemců o budoucí studium na JAMU se objevují i profesionální hráči symfonických orchestrů, pedagogové základních uměleckých škol a jejich žáci. Vyučují se tyto obory: flétna a pikola – prof. Václav Kunt a doc. František Kantor, housle – prof. František Novotný, hoboj – doc. Jurij Likin, fagot – doc. Roman Novozámský a MgA. Jaroslav Kubita, klavír – prof. Alena Vlasáková a doc. Jan Jiraský, Ph.D., kontrabas – prof. Miloslav Jelínek a zpěv – doc. Zdeněk Šmukař. Každý den se konají koncerty, mladí hudebníci se tak mohou vzájemně inspirovat, srovnávat, poslouchat výkony nejen ve svém oboru. Pro účastníky jednotlivých oborů jsou připraveny také přednášky, návštěva houslařské dílny a výstava fléten.

Letošní ročník se nese ve znamení dvou jubileí – 50. ročníku MIK a současně 70. výročí založení JAMU. Slavnostní zahajovací koncert pedagogů pro tuto výjimečnou událost se bude konat 4. 7. v 19. 30 hod. v Besedním domě, na který všechny srdečně zveme.

Slavnostní zahajovací koncert pedagogů 50. Mezinárodních mistrovských interpretačních kurzů proběhne 4. 7. 2017 v 19.30 hod. v Besedním domě

Účinkují: Miloslav Jelínek – kontrabas, Jan Jiraský – klavír, Václav Kunt, František Kantor – flétna, Jurij Likin – hoboj, František Novotný – housle, Roman Novozámský, Jaroslav Kubita – fagot

Klavírní spolupráce: Marcela Jelínková, Radim Pančocha

Program: Wolfgang Amadeus Mozart: Kouzelná flétna pro čtvery housle; Eugène Bozza: Duettino pro dva fagoty; Jiří Čart: Sonáta pro dvě flétny a basso continuo; Andrey Rubtsov: Fantazie pro flétnu, hoboj a klavír; Franz Liszt: Legenda č. 2 sv. František z Pauly kráčející po vlnách; Giovanni Bottesini

VSTUP VOLNÝ