7. října 2017 proběhne slavnostní Setkání absolventů, studentů a pedagogů Divadelní fakulty JAMU

7. října 2017 proběhne slavnostní Setkání absolventů, studentů a pedagogů Divadelní fakulty JAMU

Vážené absolventky a absolventi, ctěné kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti, 

dovoluji si Vás pozvat na „Setkání absolventů, studentů a pedagogů Divadelní fakulty JAMU“, které se uskuteční v sobotu 7. října 2017.

Bude nám ctí a milým potěšením, pokud se rozhodnete s námi strávit společné chvíle u příležitosti oslav sedmdesátého výročí založení Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Věřím, že připravený program Vás zaujme, ať již se jedná o komentované prohlídky budov JAMU, pouliční divadlo „Leošovy stopy“ či společenský večer v Lužánkách. 

Těším se na naše osobní setkání a ještě jednou Vás srdečně zvu, doc. Mgr. Petr Francán, děkan Divadelní fakulty JAMU v Brně.

Program setkání

Partnerem akce je společnost R. Jelínek

rjelinek.cz

Více informací na webu setkani70.jamu.cz.