Aktuality Astorka

21.01.2021

I přes rozšíření počtu cvičeben pro studenty HF jsou cvičebny téměř nepřetržitě vytíženy, proto jsme museli omezit délku návštěv pouze na 3 hodiny na osobu a den. Více informací Vám rádi poskytnou a budou nápomocni naši kolegové na vrátnici.

9.12.2020

Dopisy Ježíškovi můžete odedneška posílat přes naši novou WIFI.

1.12.2020

Aktuální informace JAMU k šíření koronaviru sledujte na https://koronavirus.jamu.cz/ (Režim na JAMU)

18.11.2020

Aktuální informace JAMU k šíření koronaviru sledujte na https://koronavirus.jamu.cz/ (Režim na JAMU)

7.10.2020

Volba kolejní rady

6.10.2020

Výměna prádla proběhne v 6. patře v následujících dnech: 7.10.2020, 21.10.2020, 4.11.2020, 18.11.2020, 2.12.2020, 16.12.2020, 6.1.2021, 20.1.2021, 3.2.2021, 17.2.2021, 3.3.2021, 17.3.2021, 31.3.2021, 14.4.2021, 28.4.2021, 12.5.2021, 26.5.2021, 9.6.2021.

4.9.2020

Opatření ke COVID-19 na koleji ASTORKA

29.6.2020

Od 1.7.2020 otevíráme Letní Hotel pro veřejnost.

10.6.2020

OTEVŘENÍ LETNÍHO PRÁZDNINOVÉHO HOTELU PRO VEŘEJNOST.
Přijímáme poptávky na ubytování a prodej ubytovacích kapacit pro Letní prázdninový hotel, který však zahájí svou činnost pro veřejnost až po skončení pobytu studentů na kolejích, s největší pravděpodobností od 1.7.2020.

3.6.2020

JAMU promine na koleji Astorka ubytovaným studentům prostřednictvím právního jednání elektronickými prostředky cenu za jejich ubytování podle čl. IV. odst. 1 písm. a) smlouvy o ubytování:

  1. za měsíc duben a květen roku 2020, pokud ubytovaný sjednaného ubytování na koleji v těchto měsících vůbec nevyužil,
  2. za měsíc červen roku 2020 co do části, která přesahuje 2.000,- Kč, a to bez ohledu na to, zda sjednaného ubytování na koleji v tomto měsíci využil nebo nevyužil.
1.6.2020

Byl zahájen příjem přihlášek k ubytování na koleji Astorka pro akademický rok 2020/2021

Přihlášky podávejte nejpozději do 30. 6. 2020 na adrese http://forms.jamu.cz/astorka/2020/

22.5.2020 Dočasné prominutí poplatku z pobytu
22.5.2020 Kolejné za květen 2020:
Studentům, kteří ubytování na koleji v květnu nevyužili, se kolejné odpouští a tudíž kolejné za tento měsíc účtováno nebude.
Studentům, kteří vzhledem k vývoji situace s pandemií přenocování na koleji využili pouze částečně, bude účtována poměrná část kolejného.
Ostatní studenti platí kolejné běžným způsobem a v nezměněné výši.
S konkrétními dotazy se s důvěrou můžete obracet na provozní koleje paní Tamaru Novotnou.
14.4.2020

Kolejné za duben 2020:
Studentům, kteří ubytování na koleji v dubnu 2020 nevyužili, nebude účtováno kolejné za duben. Ostatní studenti platí kolejné běžným způsobem a v nezměněné výši.
Kolejné za květen se bude řešit dle vývoje situace.
S dalšími dotazy se můžete obracet na provozní koleje paní Tamaru Novotnou, tel. +420 54259 2360, mail: tnovotna@jamu.cz .

30.3.2020

Poplatky za koleje – ubytovací smlouva zakládá právo na jejich výběr i za současného stavu. Zvažujeme řešit sociální dopad přerušení výuky cestou mimořádného stipendia pro všechny, kteří pobírají ubytovací stipendium – bude řešeno v závislosti na vývoji situace.
Aktuální informace JAMU k šíření koronaviru sledujte na http://koronavirus.jamu.cz/preventivni-opatreni/provoz-nefakultnich-soucasti.html

25.3.2020

Aktuální informace JAMU k šíření koronaviru sledujte na http://koronavirus.jamu.cz/ (Preventivní opatření JAMU / Provoz nefakultních součástí a DS Marta)
Termín zahájení příjmu přihlášek na kolej na následující akademický rok vzhledem k mimořádnému stavu zatím nebyl stanoven.
O stanovení termínu budeme informovat na webu koleje. S dalšími dotazy se můžete obracet na provozní koleje.
Bližší informace k opatřením ve městě Brně v souvislosti se šířením koronaviru najdete na webu https://www.brno.cz/koronavirus

7.2.2020

Ve dnech 15. a 16.2.2020 (so-ne) budou cvičebny HF mimo provoz z důvodu malování.

6.1.2020

Na základě rozhodnutí Statutárního města Brna a obecně závazné vyhlášky č.17/2019 o místních poplatcích s účinností od 1.1.2020 kromě částky za ubytování jsme povinni samostatně účtovat za každou osobu a noc poplatek z pobytu, který v městské části Brno střed je zpoplatněn sazbou 21 Kč/den a osobu. Poplatníkem poplatku z pobytu je host, ubytovací zařízení je pouze v roli výběrce poplatku, který odvádí obci. Platí pro osoby od 18 let a pro pobyty do 60 dní. Poplatek se platí na místě.

4.10.2019

Výměna prádla proběhne v 6. patře v následujících dnech: 9.10.2019, 23.10.2019, 6.11.2019, 20.11.2019, 4.12.2019, 18.12.2019, 8.1.2020, 22.1.2020, 5.2.2020, 19.2.2020, 4.3.2020, 18.3.2020, 1.4.2020, 15.4.2020, 29.4.2020, 13.5.2020, 27.5.2020, 10.6.2020.

1.4.2019

Byl zahájen příjem přihlášek k ubytování na koleji Astorka pro akademický rok 2019/2020

Přihlášky podávejte nejpozději do 8. 6. 2019 na adrese http://prihlasky.jamu.cz/2019

26.3.2019

Nuda, vopruz, daleko, moc dřina, nechci… napadají Tě tyto či podobná slova při hledání „best summer jobs for you“?
A co takhle pohoda, zábava, v centru a bez námahy? To chceš!
Pečené holuby lítající do hu… teda do úst nenabízíme, ale pohodovou práci v mladém kolektivu v centru města Brna Ti slíbit můžeme.
Do naší vybrané hotelové „crew“ hledáme spolehlivé, inteligentní, komunikativní osoby s dobrým mluveným projevem anglického jazyka pro práci recepční Letního hotelu Astorka.
I studentská kolej má právo na proměny a během měsíců červenec-září se krátce mění na letní hotel.
Pro bližší info kontaktujte prosím pí. Vaculovičovou tel: +420 542 592 350 či astorka@jamu.cz. Anebo ideálně se k nám přijď podívat, ať víš, do čeho jdeš. 😀

11.1.2019

Výměna prádla proběhne v 6. patře v následujících dnech: 23.1.2019, 6.2.2019, 20.2.2019, 6.3.2019, 20.3.2019, 3.4.2019, 17.4.2019, 2.5.2019, 15.5.2019, 29.5.2019, 12.6.2019.

4.10.2018

Výměna prádla proběhne v 6. patře v následujících dnech: 10.10.2018, 24.10.2018, 7.11.2018, 21.11.2018, 5.12.2018, 19.12.2018, 9.1.2019.

1.4.2018

Byl zahájen příjem přihlášek k ubytování na koleji Astorka pro akademický rok 2018/2019

Přihlášky podávejte nejpozději do 9. 6. 2018 na adrese http://prihlasky.jamu.cz/2018

11.1.2018

Výměna prádla proběhne v 6. patře v následujících dnech: 24.1.2018, 7.2.2018, 21.2.2018, 7.3.2018, 21.3.2018, 4.4.2018, 18.4.2018, 2.5.2018, 16.5.2018, 30.5.2018, 13.6.2018.

11.10.2017

Výměna prádla proběhne v 6. patře v následujících dnech: 18.10.2017, 1.11.2017, 15.11.2017, 29.11.2017, 13.12.2017.

1.4.2017

Byl zahájen příjem přihlášek k ubytování na koleji Astorka pro akademický rok 2017/2018

Přihlášky podávejte nejpozději do 10. 6. 2017 na adrese http://prihlasky.jamu.cz/2017

8.3.2017

Výměna prádla proběhne v 6. patře v následujících dnech: 15.3.2017, 29.3.2017, 12.4.2017, 26.4.2017, 10.5.2017, 24.5.2017, 7.6.2017, 21.6.2017.

30.1.2017

Hledáme výpomoc pro sběr a výdej prádla na studentských kolejích ASTORKA. Jedná se o práci na DOP 1x za 14 dní v rozsahu 6-8 hodin.
Další informace na telefonu 542 592 300 Mgr. Svobodová (ředitelka koleje) , 542 592 350 L. Vaculovičová (vedoucí koleje)

15.12.2016

ÚŘEDNÍ HODINY PROVOZNÍ KOLEJE KONCE ROKU 2016
V roce 2016 je naposledy otevřeno ve čtvrtek 22. 12.
čt 8,30 – 12,00 13,00 – 14,45 hod.
23. 12. 2016 – 01. 01. 2017 je ZAVŘENO.
V novém roce 2017 se zahajuje provoz od pondělí 02. 01.
po – pá 08:30 -12,00 13,00 – 15:30

30.11.2016

Bylo rozšířeno pokrytí WIFI sítě v prostorách Koleje Astorka.
Síť je k dispozici na pokojích, v respiriích, v restauraci, v čítárně knihovny, na počítačové studovně a v sálech.
Návod na připojení a další informace naleznete na adrese http://eduroam.jamu.cz .

11.10.2016

Výměna prádla proběhne v 6. patře v následujících dnech: 19.10.2016, 2.11.2016, 16.11.2016, 30.11.2016, 14.12.2016, 4.1.2017.

1.4.2016

Byl zahájen příjem přihlášek k ubytování na koleji Astorka pro akademický rok 2016/2017

Přihlášky podávejte nejpozději do 10. 6. 2016 na adrese http://prihlasky.jamu.cz/2016

24.11.2015

Výměna prádla proběhne v 6. patře v následujících dnech: 2.12.2015, 16.12.2015, 6.1.2016, 20.1.2016, 3.2.2016, 17.2.2016, 2.3.2016, 16.3.2016, 30.3.2016, 13.4.2016, 27.4.2016, 11.5.2016, 25.5.2016, 8.6.2016, 22.6.2016.

29.10.2014

Výměna prádla proběhne v 6. patře v následujících dnech: 29.10.2014, 12.11.2014, 26.11.2014, 17.12.2014, 7.1.2015, 21.1.2015.

16.4.2014

Od 16.6.2014 bude probíhat první etapa rekonstrukce.

Bude se týkat pokojů 700-708 a 601-609.

1.4.2014

Byl zahájen příjem přihlášek k ubytování na koleji Astorka pro akademický rok 2014/2015

Přihlášky podávejte nejpozději do 13. 6. 2014 na adrese http://prihlasky.jamu.cz/2014

9.12.2013

Výměna prádla proběhne v 6. patře v následujících dnech: 8.1.2014, 22.1.2014, 5.2.2014, 19.2.2014, 5.3.2014, 19.3.2014, 2.4.2014, 16.4.2014, 30.4.2014, 14.5.2014, 28.5.2014, 11.6.2014.

21.10.2013

Výměna prádla proběhne v 6. patře v následujících dnech: 30.10.2013, 13.11.2013, 27.11.2013, 11.12.2013

20.2.2013

Výměna prádla proběhne v 6. patře v následujících dnech: 27.2.2013, 13.3.2013, 27.3.2013, 10.4.2013, 24.4.2013, 7.5.2013, 22.5.2013, 5.6.2013, 19.6.2013

15.10.2012

VOLNÁ MÍSTA NA KOLEJI ASTORKA PRO VŠECHNY STUDENTY VŠ

Kontakt: Novotná Tamara – provozní koleje

Novobranská 3, 3. patro

Po – Pá 8,00 – 16,00 hod.

Tel: 542 592 360

e-mail: Tnovotna@jamu.cz

15.10.2012

Výměna prádla proběhne v 6. patře v následujících dnech: 17.10.2012, 31.10.2012, 14.11.2012, 28.11.2012, 12.12.2012, 2.1.2013

1.3.2012 Byl zahájen příjem přihlášek k ubytování na koleji Astorka pro akademický rok 2012/2013 .
Přihlášky podávejte nejpozději do 18. 5. 2012 na adrese http://prihlasky.jamu.cz/2012 .
14.12.2011

Výměna prádla proběhne v 6. patře v následujících dnech: 4.1.2012, 18.1.2012, 1.2.2012, 15.2.2012, 29.2.2012, 14.3.2012, 28.3.2012

4.11.2011

Výměna prádla proběhne v 6. patře v následujících dnech: 9.11.2011, 23.11.2011, 7.12.2011, 21.12.2011

20.9.2011

VOLNÁ MÍSTA NA KOLEJI ASTORKA PRO VŠECHNY STUDENTY VŠ

Kontakt: Novotná Tamara – provozní koleje

Novobranská 3, 3. patro

Po – Pá 8,00 – 16,00 hod.

Tel: 542 592 360

e-mail: Tnovotna@jamu.cz

14.3.2011 Z důvodu zdražení energií se zvyšuje cena kolejného s platností od 1.4.2011.
Na třílůžkovém pokoji 2640 Kč včetně DPH za měsíc ( s televizí 2660 Kč včetně DPH za měsíc).
Na dvojlůžkovém 2970 Kč včetně DPH za měsíc ( s televizí 2990 Kč včetně DPH za měsíc).
Upozorňujeme všechny ubytované studenty aby ve svých finančních ústavech podnikly patřičné kroky.
   
1.3.2011 Byl zahájen příjem přihlášek k ubytování na koleji Astorka pro akademický rok 2011/2012 .
Přihlášky podávejte nejpozději do 28. 5. 2011 na adrese http://prihlasky.jamu.cz/2011 .
   
14.1.2011 Výměna prádla proběhne v 6. patře v následujících dnech: 2.2.2011, 16.2.2011, 2.3.2011, 16.3.2011, 30.3.2011, 13.4.2011, 27.4.2011, 11.5.2011, 25.5.2011, 8.6.2011, 22.6.2011.
20.10.2010

VOLNÁ MÍSTA NA KOLEJI ASTORKA PRO VŠECHNY STUDENTY VŠ – Nástup možný ihned

Kontakt: Novotná Tamara – provozní koleje

Novobranská 3, 3. patro

Po – Pá 8,00 – 16,00 hod.

Tel: 542 592 360

e-mail: Tnovotna@jamu.cz

14.1.2010 Výměna prádla proběhne v 6. patře v následujících dnech: 20.1., 3.2., 17.2., 3.3., 17.3., 31.3., 14.4., 28.4. 2010
6.11.2009

Byl spuštěn provoz WIFI sítě v prostorách Koleje Astorka.

Návod na připojení a další informace naleznete zde.

15.10.2009 Výměna prádla proběhne v 6. patře v následujících dnech: 21. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12. a 16. 12. 2009