doc. Ing. David Strnad
PD
tel: 54259 2104
e-mail: strnad@jamu.cz
UČO: 5143
Děkanát
Novobranská 3, 662 15
1NP dveře 117
Členství v akademických orgánech Funkce
Stipendijní komise DF Předseda
Kolegium děkana DF člen
Rada pro vnitřní hodnocení člen
Knihovní rada člen
Oborová rada doktorského studia DF člen
Pracoviště Funkce
Divadelní fakulta Proděkan pro studijní záležitosti

Předmět Kód
Taneční průprava DHALX02
Jazzový tanec DMAL104
Moderní tanec DMAL105