Dominik Pacek
Technik AV zařízení
tel:
e-mail: 20419@post.jamu.cz
UČO: 20419
Technik AV zařízení
Pracoviště Funkce
Studio Marta Technik AV zařízení