doc. MgA. Jana Goliášová
Proděkanka pro věci studijní
tel: 54259 1632
e-mail: goliasova@jamu.cz
UČO: 5289
Děkanát
Komenského nám. 6, Brno 662 15
2NP dveře 105
Členství v akademických orgánech Funkce
Kolegium děkana HF člen
Rada pro vnitřní hodnocení člen
Prezídium Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka v Brně člen
Pracoviště Funkce
Hudební fakulta Proděkanka pro věci studijní