doc. Jurij Likin
PD
tel: 54259 1632
e-mail: 5625@post.jamu.cz
UČO: 5625
Děkanát
Komenského nám. 6, Brno 662 15
2NP dveře 105
Členství v akademických orgánech Funkce
Kolegium děkana HF člen
Prezídium Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka v Brně člen
Pracoviště Funkce
Hudební fakulta Proděkan pro zahraniční styky