prof. Mgr. Petr Oslzlý
Rektor
tel: 54259 1101
e-mail: rektor@jamu.cz
UČO: 5096
Rektor
Beethovenova 2, 662 15
2NP dveře 210