Hra na klavír a klavírní pedagogika

Obor je realizován Katedrou klavírní interpretace

Za dobu své existence již vzdělal řadu odborníků v této oblasti. Obor během svého vývoje dospěl do formátu, ve kterém jsou zastoupeny teoretické, praktické i aplikační předměty, přičemž dosáhl podoby provázaného obsahu jednotlivých předmětů. Pedagogové teoretických předmětů tak mají přehled o praktických uměleckých projektech, ve kterých studenti působí a jsou schopni využít okamžité praktické poznatky v teoretické výuce.

"Absolvent prokazuje široké znalosti v oblasti repertoáru příslušného hudebního nástroje a repertoáru komorních ansámblů

- ovládá základní principy pedagogické práce

- má hluboké znalosti v oblasti dějin a literatury nástroje

- orientuje se v soudobých trendech pedagogiky a psychologie

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • pedagog ZUŠ, konzervatoří a hudebních gymnázií, vysokých škol uměleckých nebo pedagogických směrů
  • sólista vystupující s orchestrem nebo sólista pořádající vlastní recitály
  • korepetitor v opeře či baletu, člen komorních ansámblů

pedagog ZUŠ, konzervatoří a hudebních gymnázií, vysokých škol uměleckých nebo pedagogických směrů, sólista vystupující s orchestrem nebo sólista pořádající vlastní recitály, korepetitor v opeře či baletu, člen komorních ansámblů

Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia.

Student musí získat 60 kreditů za každý rok studia a ukončit studium státní závěrečnou zkouškou z vybraných předmětů, obhajobou absolventského výkonu a obhajobou diplomové práce.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky:

Obhajoba absolventského projektu, Obhajoba diplomové práce, Filosofie umění, Repertoár oboru

Specifikace oboru
Kód KLAVPED
Typ Magisterské navazující prezenční jednooborové
Titul
Doba studia Rok
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace

Akreditováno do 31. 12. 2024