Děkan Divadelní fakulty JAMU doc. Mgr. Petr Francán byl inaugurován

V pracovně rektora JAMU prof. Mgr. Petra Oslzlého se dnes odpoledne uskutečnila inaugurace děkana Divadelní fakulty doc. Mgr. Petra Francána. Slavnostní akt se díky vládním nařízením musel uskutečnit v komorní verzi za přítomnosti hlavy akademie, prorektorů, inaugurovaného děkana, předsedkyně Akademického senátu DF JAMU a kvestorky školy. Kvestorka JUDr. Lenka Valová s insignií JAMU celý obřad zahájila. Staronový děkan složil nad insignií školy předepsaný slib, který následně stvrdil svým podpisem. Děkan Francán byl opakovaně zvolený při veřejném červnovém zasedání Akademického senátu DF JAMU a do úřadu napodruhé oficiálně vstoupí 16. října tohoto roku a je v něm potvrzený do 15. října 2024. Gratulujeme!

FOTO: Luboš Mareček