Děkan Divadelní fakulty JAMU vyhlašuje výběrové řízení na místo: Pedagogické obsazení Ateliéru muzikálového herectví

Děkan Divadelní fakulty JAMU vyhlašuje výběrové řízení na místo: Pedagogické obsazení Ateliéru muzikálového herectví

Výběrové řízení