Emeritní rektorka JAMU prof. MgA. Alena Štěpánková Veselá získala medaili Za zásluhy

Medailí Za zásluhy Medaile Za zásluhy (o stát v oblasti umění a výchovy) u příležitosti státního svátku získala prof. MgA. Alena Štěpánková Veselá. První rektorka JAMU po roce 1989 byla oceněna prezidentem republiky u příležitosti řádového dne 28. října 2020. Emeritní paní rektorce (doposud jediné v historii JAMU) srdečně gratulujeme!
I přes všechny okolnosti týkající se udělování státních vyznamenání zároveň připomínáme nevšední význam této české varhanice a hudební pedagožky.
Alena Štěpánková Veselá od roku 1952 působila téměř padesát let na brněnské JAMU (zde byla v letech 1986–1990 vedoucí Katedry klávesových nástrojů a v letech 1990–1997 rektorkou). Rektorský úřad zastávala celkem sedm let (jako jediná žena mezi svými kolegy) a za jejího vedení zažila škola významný rozkvět. Pomohla oživit činnost brněnského Spolku přátel hudby při Filharmonii Brno. Účinkovala téměř ve všech zemích Evropy, hrála v nejvýznamnějších světových varhanních centrech, samostatné sólové recitály měla např. i v nejprestižnějším evropském sále – Royal Festival Hall v Londýně či v King’s College v Cambridgi. Spojené státy americké projela od Minneapolis po Los Angeles, koncentrovala v kanadském Montrealu i za polárním kruhem v Norsku. Účinkovala na mnoha významných světových festivalech.
Je předsedkyní Spolku pro výstavbu koncertní síně v Brně a podílí se na organizaci Mezinárodního hudebního festivalu Brno. Významně se zasloužila o dokončení rekonstrukce Besedního domu v Brně. Svým přístupem, usilujícím o autentickou interpretaci staré hudby, vytvořila vlastní brněnskou školu varhanní interpretace, uznávanou v mezinárodních soutěžích.
FOTO: Radek Miča