Historie JAMU

Historie JAMU v Brně

Na počátku vývoje akademií byla platónská akademie, kterou založil kolem roku 387 př. Kr. Platón jako filozofickou školu. Tato akademie sehrála veledůležitou roli ve vývoji starověké filozofie a vědy a do značné míry určila identitu západní civilizace. V 15. a 16. století byly jako akademie v Evropě označovány mnohé vědecké společnosti a v 17. století se akademiemi stávají zejména ve Francii orgány vědeckého bádání.

Od konce 18. století a ve století 19. jsou názvem akademie označovány také umělecké školy a umělecké instituce, které se staly centrem zkoumání a bádání v uměleckých oborech.

Založení Janáčkovy akademie múzických umění v Brně bylo inspirováno osobností Leoše Janáčka – skladatele, který většinu svého plodného období prožil v Brně. Právě tento významný skladatel se kdysi pokoušel ustavit hudební akademii v metropoli Moravy. Jeho snažení bylo částečně naplněno založením varhanní školy, která se stala posléze odrazovým můstkem k ustavení konzervatoře v Brně. V předválečném období představovaly konzervatoře a mistrovské kurzy ty nejkvalitnější umělecké vzdělávací instituce. Až po roce 1945 byla ustavena první vysoká umělecká škola – Akademie múzických umění v Praze. Potřebu takovéto vzdělávací instituce shledalo i druhé nejvýznamnější kulturně-historické centrum České republiky – Brno.

Janáčkova akademie múzických umění se sídlem v Brně byla tak založena 12. září 1947.

Dnes studuje na dvou fakultách Janáčkovy akademie úhrnem cca 700 posluchačů, kteří se připravují na svou budoucí uměleckou profesi.


Přehled historie JAMU v Brně v datech

24.6.2014 Vyhlášení fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU
3.5.2014 Společný hudebně-dramatický večer Hudební a Divadelní fakulty JAMU – koncert Janáčkova akademického orchestru v DnO
3.5.2014 Zemřel divadelník, teoretik, profesor JAMU a zakladatel Divadla Husa na provázku Bořivoj Srba. Smuteční rozloučení se uskutečnilo 12. května v brněnském krematoriu.  
16.4.2014 Zasedání Akademického senátu JAMU v Brně
8.4.2014 Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění zahájila 24. ročník Mezinárodního festivalu divadelních škol Setkání/Encounter 2014. Pětidenní akce se zúčastnilo tucet škol z deseti zemí.
28.3.2014 JAMU v Brně byla udělena nová charta Erasmus na období 2013 – 2016. Tato listina umožňuje uskutečňovat mobility studentů a zaměstnanců JAMU v Brně v rámci nového programu Erasmus+
11.7.2014 rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Hudební umění o studijní obor Jazzová interpretace (HF JAMU)
7.5.2014 rozšíření akreditace studijního programu Hudební umění o studijní obor Historická interpretace (HF JAMU)
3.3.2014 rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Dramatická umění o studijní obor Audiovizuální tvorba a divadlo (DIFA JAMU)
27.2.2014 Rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Hudební umění o studijní obory Hra na tubu a Multimediální kompozice (HF JAMU)
26.2.2014 Studentský ples JAMU v Divadle na Orlí. Tématem 6. ročníku akce byla Půlnoc v Paříži. 
10.2.2014 Hudební fakulta JAMU nabídla potřetí Festival bicích nástrojů
21.1.2014 Zasedání Akademického senátu JAMU
11.1.2014 Začal projekt Týden staré hudby, který připravila Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.
18.12.2013 Velký vánoční koncert Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně v brněnském Besedním domě ve středu 
1.12.2013 Hudební fakulta JAMU uspořádala čtyřdenní Mezinárodní konferenci o elektronické hudbě nazvanou Electronic Music Today
13.11.2013 Volba Akademického senátu JAMU v Brně
22.11.2013 Začala dvoudenní Mezinárodní konference doktorských studií divadelních škol
30.10.2013 Pedagožka DIFA JAMU Nika Brettschneiderová se stala laureátkou mezinárodní ceny CENTROPE
29.10.2013 Začal festival současné akustické a elektronické hudby Setkávání nové hudby Plus
16.10.2013 Celodenní vzpomínková akce HF JAMU ke dvojímu výročí mimořádného dirigenta Františka Jílka připomněla století od narození a dvacet let od úmrtí dlouholetého šéfa operního souboru tehdejšího Státního divadla v Brně, šéfdirigenta Státní filharmonie Brno a pedagoga pořádající uměleckého akademie    
16.10.2013 Volba rektora. Akademický senát JAMU se usnesl na návrhu na jmenování nového rektorem školy, který se pro funkční období od 1. února 2014 do 31. ledna 2018 stal prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D.
27.9.2013 Janáčkova akademie múzických umění v Brně uspořádala první konferenci na téma Absolventi vysokých uměleckých škol a praxe. Jednodenní setkání otevřelo téma absolventů uměleckých vysokých škol a jejich zaměstnavatelů
15.9.2013 Začal XIX. ročník Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka, který pořádá Hudební fakulta JAMU ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka. Ve dvouoborovém klání se utkali hráči na kontrabas a violoncello.
28.5.2013 Prohlášení Akademického senátu JAMU ke jmenování profesorů prezidentem republiky
24.5.2013 V Divadle na Orlí se uskutečnilo udělení čestného doktorátu Janáčkovy akademie múzických umění v Brně filmovému a divadelnímu režisérovi Vojtěchu Jasnému
21.5.2013 Slavnostní večer JAMU k 90. narozeninám prof. Aleny Veselé, emeritní rektorky 
13.5.2013 Akademický senát JAMU vyhlásil volbu rektora / rektorky JAMU pro funkční období od 1. února 2014 do 31. ledna 2018.
25.4.2013 Stavbou roku Jihomoravského kraje se stalo Divadlo na Orlí
16.4.2013 Začal 23. ročník Mezinárodního festivalu divadelních škol Setkání / Encounter 2013
8.4.2013 Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně společně s Vilou Tugendhat pořádají dvoudenní SYMPOSIUM: UMĚNÍ | HUDBA | MANAGEMENT
6.3.2013 Na Divadelní fakultě JAMU se uskutečnilo společné zasedání všech tří akademických senátů JAMU s akademickou obcí. Téma: novela zákona o vysokých školách.
5.3.2013 Rozšíření akreditace studijního programu Dramatická umění o studijní obor Taneční a pohybové divadlo a výchova v kombinované formě studia (DIFA JAMU)
22.1.2013 Docentka JAMU Jana Hlaváčková získala Cenu města Brna za rok 2012
24.10.2012 Janáčkova akademie múzických umění v Brně otevřela Divadlo na Orlí / Hudebně-dramatickou laboratoř JAMU
16.10.2012 Tisková konference k otevírání nového Divadla na Orlí
27.9.2012 Zemřel profesor Janáčkovy akademie múzických umění, sémiotik a teatrolog Prof. Dr. Ivo Osolsobě
24.9.2012 Prestižní Mezinárodní hudební soutěže Leoše Janáčka v Brně vyhrál student JAMU Jan Šimandl
14.9.2012 Začal osmnáctý ročník Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně v oborech  klavír a varhany
17.7.2012 rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Dramatická umění o studijní obor Světelný design (DIFA JAMU)
25.5.2012 JAMU se účastnila dvoudenní konference Registr uměleckých výstupů
25.4.2012 Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně zahájila čtyřdenní vzpomínkovou akci ke stému výročí narození klavíristy Rudolfa Firkušného. Koncertovalo hned deset jeho hvězdných žáků.
19.4.2012 Jako vůbec první vysoká umělecká škola v zemi otevírá Janáčkova akademie múzických umění v Brně Univerzitu třetího věku (U3V).
10.4.2012 Začal XXII. ročník Mezinárodního festivalu divadelních škol Setkání/Encounter. Festival se konal do 14. dubna
14.3.2012 IV. Ples JAMU aneb Kabaret Bertolt  v Dělnickém domě Židenice
21.2.2012 Usnesení tří akademických senátů JAMU, které  na svém společném zasedání odmítly návrhy Věcného záměru zákona o vysokých školách a Věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům, předložené ministrem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Mgr. Josefem Dobešem k projednávání ve vládě.
30.1.2012 Společné prohlášení rektorů brněnských veřejných univerzit k přípravě reformy VŠ
20.12.2011 Zemřel čestný doktor JAMU Václav Havel
16.12.2011 Dramatik Milan Uhde se stal nositelem čestného doktorátu JAMU
30.11.2011 JAMU obdržela čestné uznání za kvalitu organizace mobilit v rámci programu Erasmus
10.11.2011 Emeritní rektorka JAMU Alena Štěpánková Veselá obdržela Cenu Jihomoravského kraje
19.10.2011 Začal 14. ročník mezinárodního hudebního festivalu současné akustické i elektronické hudby a multimediálních projektů SETKÁVÁNÍ NOVÉ HUDBY PLUS, který spolupořádá HF JAMU.
15.4.2011 John Tyrrell čestným doktorem JAMU. Slavnostní akt se uskutečnil v brněnském Besedním domě.
5.4.2011 Rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně vyhlásil interní soutěž o logo Divadla na Orlí / Hudebně-dramatické laboratoře JAMU
9.3.2011 III. REPREZENTAČNÍ PLES JAMU se uskuteční v 19.00, v sále Besedního domu.
19.10.2010 Diploma Suplement Label – Evropská komise udělila Janáčkově akademii múzických umění Diploma Suplement Label na období 2010 až 2013
2.10.2010 Setkání absolventů DIFA JAMU k oslavě 20. výročí znovuobnovení fakult
30.9.2010 Akademický senát JAMU v souladu se zákonem č.111/1998 Sb., o vysokých školách, Statutem JAMU a s Volebním a jednacím řádem AS JAMU vyhlásil volby do AS JAMU na 10. listopad 2010.
1.9.2010 Začal projekt financovaný z Evropské unie – Komplexní systém dalšího vzdělávání pedagogických a nepedagogických zaměstnanců JAMU (CZ.1.07/2.2.00/15.0044). Tento projekt probíhal po dobu tří let (do 31. 8. 2013)
17.8.2010 Zemřel Ludvík Kundera, čestný doktor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
16.8.2010 Rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně vyhlásil konkurz na místo provozního ředitele Divadla na Orlí / Hudebně-dramatické laboratoře JAMU
14.7.2010 V Londýně zemřel proslulý anglický dirigent australského původu Sir Charles Mackerras, čestný doktor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
8.6.2010 Stavba Divadla na Orlí / Hudebně-dramatické laboratoře JAMU zahájena podpisem smlouvy o dílo s dodavatelem stavby Unistav a.s. Brno 
2.6.2010 ADaV pořádá LETNÍ A PODZIMNÍ ŠKOLU DIVADLA A VÝCHOVY pro veřejnost. Dílny jsou orientovány na rozvíjení předpokladů pro inscenační tvorbu amatérských divadelníků.
10.2.2010 Ve studijním programu Hudební umění akreditován nový bakalářský obor Jazzová interpretace
14.7.2010 Bakalářský studijní program Hudební umění – rozšíření akreditace o kombinovanou formu studia oboru klavírní pedagogika;
rozšíření studijního programu Hudební umění o bakalářský studijní obor Hra na tubu
1. 2. 2010 rektorem Janáčkovy akademie jmenován prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D. obor skladba, multimediální kompozice; prorektoři Mgr. Richard Fajnor (zahraniční styky a věda a výzkum) a prof. PhDr. Václav Cejpek (studijní, pedagogická a umělecká činnost)
8. 1. 2010 udělen čestný doktorát JAMU významné slovenské herečce a profesorce herectví Emílii Vášáryové
11. 6. 2009 udělen čestný doktorát JAMU světoznámému francouzskému skladateli a dirigentovi Pierre Boulezovi
15.11.2008 děkanem Hudební fakulty byl pro první čtyřleté funkční období jmenován doc. MgA. Vít Spilka
16.10.2008 děkanem Divadelní fakulty byl pro první čtyřleté funkční období jmenován doc. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D.
31.7.2008 rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Hudební umění o studijní obor Multimediální kompozice rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Hudební umění o studijní obor Hra na klavír a klavírní pedagogika rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Dramatická umění o studijní obor Audiovizuální tvorba a divadlo
29.10.2007 zahájení hlavního týdne oslav 60. výročí JAMU (koncerty, divadelní představení, výstavy, udělení zlatých a stříbrných medailí pedagogům JAMU a externím spolupracovníkům)
10.9.2007 pietní akt uložení ostatků čestného doktora JAMU Rudolfa Firkušného a jeho ženy Tatiany na čestném pohřebišti Ústředního hřbitova v Brně; večer koncert v Besedním domě „Pocta Rudolfu Firkušnému“
25.5.2007 návštěva prvních dam na JAMU u příležitosti brněnského Summitu prezidentů středoevropských států (Livia Klausová, Maria Kaczyńska aj.)
22.5.2007 první slavnostní koncert k 60. výročí založení JAMU – světová premiéra díla V. Kaprálové, Besední dům
4.5.2007 udělen čestný doktorát JAMU Siru Tomu Stoppardovi, světoznámému britskému dramatikovi českého původu
6.2.2007 udělen čestný doktorát JAMU světoznámému dirigentovi, šefdirigentovi České filharmonie, absolventovi JAMU (1961) Zdeňku Mácalovi
15.11.2005 děkanem Hudební fakulty byl pro druhé funkční období jmenován doc. Ing. Ivo Medek, Ph.D.
16.10.2005 děkanem Divadelní fakulty byl pro druhé funkční období jmenován prof. PhDr. Josef Kovalčuk.
Září 2005 1. ročník Mezinárodního setkání kontrabasistů na Hudební fakultě JAMU.
Červen 2005 absolventům uděleny první Diploma Supplements – přílohy k diplomu, tj. dvojjazyčný přehled průběhu studia s kreditním hodnocením ECTS.
6.5. 2005 udělen čestný doktorát divadelnímu tvůrci, spisovateli, herci a pedagogovi prof. Ivanu Vyskočilovi
Leden 2005 vstup do Operačního programu Evropský sociální fond – spolupráce JAMU s potenciálními zaměstnavateli absolventů.
2004/2005 na Hudební fakultě otevřen obor hra na kytaru, na Divadelní fakultě obor klaunská scénická a filmová tvorba
30.1. 2004 udělen čestný doktorát JAMU anglickému dirigentovi australského původu Siru Charlesi Mackerrasovi
1.5. 2003 kvestorkou JAMU jmenována JUDr. Lenka Valová
1.2. 2003 rektorem Janáčkovy akademie jmenován prof. PhDr. Václav Cejpek, obor divadelní dramaturgie, prorektoři prof. PhDr. Leoš Faltus (zahraniční styky a věda a výzkum) a prof. PhDr. Miroslav Plešák (studijní, pedagogická a umělecká činnost)
15.11. 2002 děkanem Hudební fakulty jmenován doc. Ing. Ivo Medek, PhD., obor skladba
16.10. 2002 děkanem Divadelní fakulty jmenován prof. PhDr. Josef Kovalčuk, obor divadelní dramaturgie
květen 2002 reakreditace a akreditace studijních programů na obou fakultách
23.5. 2002 udělen čestný doktorát JAMU básníku a herci Jiřímu Suchému
9.10. 2001 inaugurace varhan na Hudební fakultě – dílo německé firmy Fischer und Krämer
20.3. 2001 udělen čestný doktorát JAMU dramatiku Václavu Havlovi
1.– 2. 12. 2000 3. ročník mezinárodního sympozia divadelní antropologie
4.10. 2000 inaugurace nové insignie JAMU (návrh a umělecké zpracování Otmar Oliva) – sponzorský dar Královského pivovaru Krušovice
květen 2000 ustaveno Oddělení výpočetních a informačních služeb (OVIS)
březen 2000 práci zahajuje Ediční středisko JAMU
1.2. 2000 Novými prorektory byli jmenováni prof. PhDr. Leoš Faltus a prof. PhDr. Miroslav Plešák
1999/2000 na Divadelní fakultě otevřen nový obor jevištní technologie (bakalářský studijní program)
1.11. 1999 děkankou Hudební fakulty jmenována doc. Kamila Klugarová, obor hra na varhany (1999 – 2002)
23.4. 1999 první zasedání patnáctičlenné Správní rady JAMU
1.2. 1999 slavnostně otevřeno Informační, výukové a ubytovací centrum ASTORKA na Novobranské ul. 3. Do těchto prostor je přestěhována knihovna JAMU z Gorkého ul.
září 1998 rektorát opouští budovu Komenského nám. 6 a stěhuje se do rekonstruovaných prostor na Beethovenově ul. 2
prosinec 1997 2. ročník mezinárodního sympozia divadelní antropologie
12.9.1997 50. výročí založení JAMU
květen 1997 zahájena výstavba prvních vlastních kolejí JAMU (Informační, výukové a ubytovací centrum Astorka) na ulici Novobranská 3
1.2. 1997 rektorem JAMU jmenován prof. Alois HAJDA (1997-2003), obor činoherní režie, prorektoři prof. Bedřich Havlík (1997-2000),prof. Peter Scherhaufer (1997-1999); po smrti prof. Scherhaufera v r. 1999 se prorektorem stává prof. PhDr. Miroslav Plešák
22.1. 1997 udělen čestný doktorát JAMU Ludvíku Kunderovi
1.10. 1996 děkanem Divadelní fakulty jmenován doc. PhDr.Václav CEJPEK , obor divadelní dramaturgie (1996 – 2002)
prosinec 1995 1. ročník mezinárodního sympozia divadelní antropologie na Divadelní fakultě
listopad 1995 slavnostní otevření rekonstruované budovy na Komenského nám. 6
1.7. 1994 Komorní opera JAMU změnila název – Divadlo Barka (majitelem divadla Liga za práva vozíčkářů)
květen 1994 soutěž Leoše Janáčka na Hudební fakultě
1993/94 otevření dalších studijních oborů na Hudební fakultě: duchovní hudba a hudební manažerství; doktorandské studium na Divadelní a Hudební fakultě
8.10. 1993 děkanem Hudební fakulty jmenován prof. Bohumil SMEJKAL, obor hra na housle (1993-1999)
7.10. 1993 udělen čestný doktorát JAMU Rudolfu Firkušnému (první čestný doktorát JAMU)
10.1. 1992 setkání Václava Havla se studenty JAMU
1992/93 otevření dalších studijních oborů na Divadelní fakultě: dramatická výchova, divadelní manažerství a výchovná dramatika Neslyšících
28.9. 1992 slavnostní otevření budovy Divadelní fakulty na Mozartově ulici – zahájení akademického roku v nových prostorách
červen 1992 zahájena rekonstrukce objektu na Mozartově 1
květen 1992 první jednání o budově na Mozartově ulici 1 jako sídle Divadelní fakulty (náhrada za objekt na Burešově ulici, plánované sídlo Nejvyššího soudu ČR)
1991/92 novým studijním oborem na Divadelní fakultě se stává rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika; na Hudební fakultě nový obor hra na cembalo
květen 1991 první festival Setkání divadelních škol – začátek pozdějšího každoročně konaného mezinárodního festivalu vysokých divadelních škol Setkání / Encounter
16.5. 1991 slavnostní otevření Studia Marta na Bayreově ulici 5 po rekonstrukci
leden 1991 funkcí prorektorů pověřeniprof. Alois Hajda (1990- 1997), prof. Arnošt Parsch (1990-1997)
1990/91 studijní obory na Divadelní fakultě: herectví, loutkoherectví, muzikál, činoherní režie, dramaturgie, scénografie, taneční pedagogika
17.10. 1990 děkanem Divadelní fakulty jmenován doc. PhDr. Josef KOVALČUK, obor divadelní dramaturgie (1990-1996)
8.10 1990 děkanem Hudební fakulty jmenován doc. Jiří SKOVAJSA, obor hra na klavír (1990-1993)
17.9. 1990 kvestorem JAMU jmenován JUDr. Eduard GONDEK
červen 1990 na Divadelní fakultě probíhají konkurzy na místa pedagogů hlavních oborů – novými pedagogy se stávají Alois Hajda, Josef Karlík, Peter Scherhaufer, Antonín Přidal, Nika Brettschneiderová a další
květen 1990 Divadelní fakulta získala prostory na Burešově ul. 20
1.5. 1990 proděkanem pověřeným formováním nové Divadelní fakulty se stává PhDr.Josef KOVALČUK
21.4. 1990 nařízení vlády ČSFR č. 282/1990 Sb. o obnovení členění JAMU na fakulty – Hudební a Divadelní fakulta
únor-duben 1990 rektorkou vedena jednání s řadou předních divadelníků s cílem získat je pro práci na Divadelní fakultě
leden 1990 zahájena rekonstrukce Studia Marta
20.1. 1990 rektorkou JAMU jmenována prof. Alena ŠTĚPÁNKOVÁ-VESELÁ, obor hra na varhany (1990-1997), prorektořidoc. Jiří Skovajsa (leden 1990 – leden 1991) a Petr Holeček(leden 1990 – leden 1991)

 

prosinec 1989 vrcholí studentská aktivita ve výjezdech do továren a škol; ustavena studentská rada JAMU
11.11. 1989 vzniklo Občanské fórum na JAMU
20.11. 1989 shromáždění studentů, pedagogů a pracovníků školy
20.11. 1989 studenti JAMU vstupují do stávky
19.11. 1989 první pracovní schůzka studentského stávkového výboru
1.9. 1987 rektorem JAMU jmenován prof. PhDr.Vladimír HUDEC, CSc., obor teorie a dějiny hudby (1987-1990)
1987 tři divadelní katedry: katedra herectví, syntetických žánrů a katedra činoherní a operní režie
1983/84 na Hudební fakultě zahájena výuka na bicí nástroje
1980 v rámci prováděné integrace se spojuje operní a činoherní režie do jedné katedry, operní herectví se vrací na katedru operního zpěvu

 

1977 zřízena fonetická laboratoř Studio slova, zvuku a pohybu – audiovizuální studio
8.9. 1976 rektorem JAMU jmenován prof. František ŠOLC,obor hra na lesní roh (1976-1987)
7.12. 1975 dokončena přestavba technického zázemí Komorní opery (premiéra P. I. Čajkovskij Jolanta)
1974 přestavba Komorní opery Miloše Wasserbauera
1974/75

zavedeno dvouleté postgraduální studium činoherní režie ||

10.6. 1974 otevřen studentský vysokoškolský klub na JAMU
1.9. 1973 rektorem JAMU jmenován prof. PhDr. Josef BURJANEK,CSc., obor hudební estetika (1973-1976)
podzim 1972 požár v Komorní opeře
1.9. 1972 po smrti rektora prof. Františka Kudláčka († 26.8.1972) funkci zastupujícího rektora vykonává prof. Franišek ŠOLC, obor hra na lesní roh (1972-1973), prorektor prof. Karel Bundálek; JUDr. Rajmund Sobota pověřen pracemi na úrovni prorektora pro politickou činnost
léto 1971 Mezinárodní interpretační kursy probíhají na JAMU v Brně
6.5. 1971 odvoláni učitelé Vlasta Fialová, Vítězslav Gardavský, Alois Hajda, Vojtěch Jestřáb, Bedřich Jičínský, Josef Karlík, Bořivoj Srba, Milan Uhde, Igor Zhoř a další
15.2. 1971 odvolán doc. Miloš Hynšt, vedoucí katedry herectví
1.2. 1971 odvoláni prorektoři doc. Miloslav Ištvan a doc. Marie Mrázková

 

1.12. 1969 rektorem JAMU jmenován prof. František KUDLÁČEK (1969-1972), prorektoři doc. Miloslav Ištvan a doc. Marie Mrázková
1969/70 ustavena katedra syntetických divadelních žánrů jako jediná v československém školství
1968/69 katedra instrumentální rozdělena na katedru klávesových nástrojů, katedru smyčcových nástrojů a katedru dechových nástrojů
léto 1967 1. ročník Mezinárodních interpretačních kursů v Luhačovicích pod vedením prof. Bohumila Herana
1967 Operní studio JAMU přejmenováno na Komorní operu Miloše Wasserbauera
1966 studijní obory: katedra skladby a dirigování, instrumentální, sólového zpěvu, operní režie a operního herectví, katedra herectví, teorie umění, kultury pohybu, kabinet marxismu- leninismu, kabinet jazyků; účelová zařízení: operní studio, činoherní studio, knihovna
1965 vzniklo Studio soudobé hudby při katedře skladby a dirigování, zařízení analogické opernímu a činohernímu studiu JAMU (skladby pedagogů, posluchačů a brněnských skladatelů, vedle koncertů i přednášky a besedy o současné hudbě)
1965 ve školní aule se začaly pořádat koncerty
1965 druhá polovina budovy na Komenského nám. 6 předána JAMU
1965 rozhodnutí odboru výstavby ONV Brno II o přidělení místností na Gorkého 11 knihovně JAMU
1964 rozdělení katedry zpěvu na dva samostatné obory – katedru sólového zpěvu a katedru operní režie a herectví
1. 7. 1962 rektorem JAMU jmenován prof. PhDr. Josef BURJANEK, obor hudební estetika (1962-1969)
21. 11. 1961 rektorem JAMU jmenován prof. František KUDLÁČEK, obor hra na housle (1961-1962)
1961 Operní studio JAMU získalo sál v Husově sboru na ulici Svatopluka Čecha 35

 

1959 vznik katedry dějin umění
31.8. 1959 vládní nařízení číslo 58/1958 zrušilo dělení JAMU na fakulty
1958 zahájení ediční činnosti JAMU – monografické sborníky a teoretické studie
1957 založeno Operní studio JAMU – vedoucí Miloš Wasserbauer (1957-1970)
1953/54 studium divadelní vědy přeneseno na Masarykovu univerzitu
5.10. 1952 otevření Divadelního studia na Bayerově ulici premiérou hry Učitel Straume
1.10. 1952 děkanem Divadelní fakulty jmenován prof. Antonín KURŠ, obor herecká a režijní tvorba (1952-1959)
léto 1952 definitivní sídlo Divadelního studia JAMU – sál Marta na Bayerově ul. 5; na stavebních úpravách se značnou měrou podíleli studenti herectví a režie Alois Hajda, Lubomír Kostelka, Vladimír Menšík, Jiří Tomek, Milan Vágner a další
4.6. 1952 poslední studentská premiéra v Krajském oblastním divadle
31.1. 1951 studentské divadlo hraje v Krajském oblastním divadle (později Divadlo bratří Mrštíků) – první premiéra Puškinův Evžen Oněgin
1951 zahájení vlastního tisku skript
únor 1951 JAMU přiděleny koleje na ulici Kopečná 29 a Příkopy 2a
1.10. 1950 děkanem Hudební fakulty jmenován prof. František KUDLÁČEK, obor hra na housle
1.10. 1950 děkanem Divadelní fakulty jmenován doc. Jaromír MICHAL, obor fonetika (1950-1952)
1950 premiéra opery F. Škroupa Dráteník; studentská operní představení se hrála na scénách různých brněnských divadel

 

16.6. 1949 Divadelní studio JAMU umístěno v divadelní budově na výstavišti – první samostatné studentské jeviště
1949 JAMU přidělena polovina budovy bývalého gymnázia na Komenského nám. 6, dále Komenium na Leninově 34, místnosti na třídě Obránců míru 2; varhanní obor umístěn na konzervatoři – třída kpt. Jaroše 45
1949 pro praktickou práci studentů dramatického oboru bylo zřízeno Divadelní studio v sále Nového domova na Gorkého ulici 43 – první premiéra v Novém domově – pásmo K. Biňovce Na nás záleží (12.2.1949)
1948 koncerty posluchačů v Besedním domě a v ZKL Juliánov
1948/49 základní obory studia na Divadelní fakultě: herectví, režie, dramaturgie a divadelní věda; na JAMU přednáší 27 profesorů a 10 lektorů; 66 posluchačů Hudební a 19 Divadelní fakulty (celkem 85 studentů)
1948 děkanem Divadelní fakulty jmenován řádný profesor Masarykovy univerzity Frank WOLLMAN, vůdčí osobnost brněnské teatrologie (1948-1949)
1948 rektorem JAMU jmenován prof. PhDr. Ludvík KUNDERA (1948-1961)
18.5. 1948 slavnostní otevření Janáčkovy akademie múzických umění
únor 1948 děkanem JAMU jmenován prof. PhDr. Ludvík KUNDERA, obor hra na klavír
1947 zahájení provozu knihovny v budově pojišťovny na tř. Obránců míru 2
1.10. 1947 proděkanem Hudební fakulty jmenován prof. František KUDLÁČEK(1947-1950)
budovy JAMU: Smetanova 14, Komenium na Leninově 34, pojišťovna na třídě Obránců míru 2
základním úředním ustanovením, jímž se JAMU řídila při svém vzniku, byl organizační statut pražské AMU, vydaný ministerstvem školství a osvěty ze dne 28. 6. 1946 (čj. A-139739-V-1946)
organizační statut určoval základní obory studia: skladbu a dirigování, operní dramaturgii, režii a herectví, hudební teorii, hru klavírní, houslovou, hru na ostatní orchestrální nástroje, varhanní hru; operní a komorní zpěv a skladba 10 semestrů, ostatní hudební obory 8, dramatické 7 semestrů; studium na JAMU zrovnoprávněno s ostatními vysokoškolskými studiemi
1947 ministr školství a osvěty Jaroslav Stránský ustanovil děkanem JAMU ředitele konzervatoře ve výslužbě Jana KUNCE
1.10. 1947 zahájila činnost Hudební fakulta (23 posluchačů) – zakládající profesoři: Antonín Balatka, Gracian Černušák, Josef Jedlička, František Kudláček, Ludvík Kundera, Viktor Nopp, Vilém Petrželka, František Schäfer, Bohumil Soběský, Vilém Vaňura
12.9. 1947 zákon číslo 168/1947 Sb. o založení Janáčkovy akademie múzických umění v Brně s odborem hudebním a dramatickým
říjen 1946 rok před vznikem JAMU byly z iniciativy brněnských hudebních kruhů zřízeny na AMU v Praze třídy budoucí akademie; sedm profesorů brněnské konzervatoře jmenováno členy profesorského sboru AMU (František Kudláček, Ludvík Kundera, Jaroslav Kvapil, František Michálek, Vilém Petrželka, František Schäfer, Bohumil Soběský; výukou byl pověřen také skladatel Václav Kaprál, který se však otevření samostatné hudební akademie v Brně nedožil)
28.6. 1946 výnos A-130.346-V ministerstva školství a osvěty o ustanovení pětiletého studia na konzervatoři, mistrovské třídy zrušeny
1945 návrh profesorů brněnské konzervatoře adresovaný ministerstvu školství a osvěty na zřízení samostatné pobočky pražské AMU v Brně
1945 dekret prezidenta republiky číslo 127 Sb.z. o zřízení Akademie múzických umění (AMU) v Praze

 

1928 mistrovské třídy při Státní konzervatoři vedené Leošem Janáčkem a Vilémem Kurzem zanikly, přestože zákon jejich zřízení nařizoval
1920 otevřena škola pro výchovu herců při Zemském divadle v Brně
1.9. 1920 slavnostní otevření konzervatoře v Brně
1920 zákon číslo 183/Sb.z. o zřízení Státní hudební a dramatické konzervatoře – s mistrovskými třídami pro obor skladby a klavíru; tyto mistrovské třídy navazovaly na konzervatoř, ale neměly právní charakter vysoké školy
1907 formální žádost o zřízení mistrovské třídy varhanní adresovaná do Vídně Leošem Janáčkem
1904 úvahy o zřízení divadelní školy při Národním divadle v Brně
1885 návrh na zřízení vysoké hudební školy v Brně – série článků Leoše Janáčka v Moravské orlici
1881 založení varhanické školy v Brně