Hudební fakulta JAMU bude volit děkana na období 2020 – 2024 ze dvou kandidátů

Volba děkana HF JAMU pro období 2020 – 2024

Seznam kandidátů na děkana

 

V období 14. – 23. září 2020 proběhla první fáze volby děkana – podávání návrhů na kandidáty na děkana. Členové akademické obce HF JAMU podali 21 platných návrhů na šest kandidátů, z nichž k dnešnímu dni kandidaturu přijímají v abecedním pořadí:

doc. MgA. Vít Spilka

prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.

Kandidáti zašlou Akademickému senátu HF JAMU do 14 dnů od vyjádření souhlasu s kandidaturou svůj program a životopis v listinné i elektronické formě. Osobně pak představí sebe a svůj program na veřejném volebním zasedání AS HF JAMU bezprostředně před hlasováním senátu o návrhu na jmenování děkana.

Termín a místo zasedání budou stanoveny s dostatečným předstihem a s ohledem k časovým dispozicím senátorů a kandidátů. Forma účasti veřejnosti na zasedání a její možnost diskuse s kandidáty se budou odvíjet od aktuálních epidemiologických opatření.

 

V Brně dne 5. října 2020

 

prof. Jan Jiraský, Ph.D.

předseda Akademického senátu HF JAMU