Tento web je určen pouze pro testovací účely!

Aktuální informace najdete na stávajícím oficiálním webu školy na www.jamu.cz.
Děkujeme za pochopení
.

Zahraniční oddělení

Janáčkova akademie múzických umění v Brně (JAMU)je významnou veřejnou vysokou uměleckou školou nejen v České republice, ale díky svému zaměření je i jedinečnou školou středoevropského formátu.  

Akademie a její obě fakulty aktivně podporují mobilitu svých studentů, pedagogů i zaměstnanců. Výjezdní aktivity se uskutečňují prostřednictvím uzavřených smluv (ERASMUS+), případně také v rámci dalších mezifakultních dohod.

Zahraniční oddělení poskytuje informace o možnostech mobility zaměstnanců i pedagogů, zahraniční zájemce pak informuje o možnosti studia na JAMU.

Základní informace
Zaměstnanci

Kontakt

Adresa: 
Beethovenova 2
662 15 Brno

Telefon: 54259 1126

Neučitelští pracovníci