Erasmus+

Erasmus+

Erasmus+ je program Evropské unie na podporu vzdělávání, výchovy, mládeže a sportu na období 2014-2020. Tento program navazuje na předcházející programy zaměřené na podporu vzdělávání a pokračuje mimo jiné v podpoře individuálních mobilit studentů a zaměstnanců vysokých škol.

Aktuální informace o novém programu Erasmus+ pro období 2014-2020 naleznete na stránkách Národní agentury pro evropské vzdělávací programy www.naerasmusplus.cz.

JAMU v Brně umožňuje výjezdy svých studentů na studijní stáže do vysokých škol, se kterými je uzavřena bilaterární smlouva o spolupráci. Seznam smluv se pravidelně aktualizuje. Více informací studenti obdrží na zahraničním oddělení jednotlivé fakulty: konarkova@jamu.cz; lahodova@jamu.cz a na zahraničním oddělení rektorátu dostalova@jamu.cz.

Dokumenty

New Old A-Z Z-A

    Show folder in IS: /do/jamu/doc/5499/zahranicni_oddeleni/erasmus/ (may contain more files).

    Důležité odkazy

    www.dzs.cz/cz/erasmus-plus

    ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

    www.naerasmusplus.cz