Praktická stáž

Praktická stáž

V rámci programu Erasmus + je studentům vysokých škol umožněno vyjet na studijní pobyt nebo praktickou stáž. Student může vyjet na studijní pobyt i pracovní stáž v maximální délce 12 měsíců na každém stupni studia.

Praktická stáž

Student může absolvovat praktickou stáž již v prvním ročníku studia. Praktická stáž musí trvat minimálně 2 měsíce a maximální délka je 12 měsíců na každém stupni studia.  Praktickou stáž je možno realizovat pouze v programových zemích. Praktickou stáž může student uskutečnit ve veřejné nebo soukromé organizaci s výjimkou institucí spravujících evropské programy. 

Absolventská stáž

Do jednoho roku od ukončení studia (včetně délky stáže) je možnost uskutečnit absolventskou stáž. Potřebné dokumenty je nutné podepsat ještě během studia.