Studijní pobyt

Studijní pobyt

V rámci programu Erasmus + je studentům vysokých škol umožněno vyjet na studijní pobyt nebo praktickou stáž. Student může vyjet na studijní pobyt i pracovní stáž v maximální délce 12 měsíců na každém stupni studia.

Student může absolvovat studijní pobyt nejdříve ve druhém ročníku vysokoškolského studia.

Jeden výjezd studenta za účelem studia musí trvat nejméně 3 měsíce a maximálně 12 měsíců na každém stupni studia. Studijní pobyt lze realizovat pouze v programových zemích.

Partnerské instituce pro studijní pobyt: seznam partnerských institucí je k nalezení na stránkách fakult nebo na zahraničním oddělení fakulty.