Zaměstnanci – výukové pobyty a školení

Zaměstnanci – výukové pobyty a školení

Zaměstnanci JAMU mohou jako doposud vyjíždět na mobility výukové a na školení. Výukové mobility i školení se může uskutečnit v instituci, která vlastní chartu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) nebo v jiné organizaci veřejné či soukromé, činné na pracovním trhu nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží. Mobility pracovníků musí trvat nejméně 2 dny, nejdéle 2 měsíce a u výukové mobility se musí uskutečnit nejméně 8 hodin výuky.