JAMU spouští web v novém vizuálním stylu

Janáčkova akademie múzických umění uvádí do provozu nové webové stránky, které jsou určené pro studenty, pedagogy a zaměstnance. Informace o aktuálním dění na této veřejné vysoké škole, její struktuře či historii zde ale najde i celá široká veřejnost a sympatizanti akademie. „Webové stránky spouštíme navíc v novém vizuálním stylu, jehož aplikaci škola v minulých měsících úspěšně dokončila,“ uvedl prorektor pro vnější vtahy doc. MgA. Vít Spilka.

Novým webem i vizuálním stylem reaguje škola na měnící se potřeby studentů i veřejnosti. Nejčastějšími návštěvníky jsou uchazeči o studium, proto jsou stránky zaměřeny na to, aby zájemci snadno zjistili, jaké studijní programy je možné na škole studovat, jaké podmínky přijímacího řízení je nutné splnit, jaké má škola zahraniční kontakty a mezinárodní aktivity, případně kterým dalším činnostem se JAMU v umělecké oblasti věnuje. Nové stránky si rovněž kladou za cíl zvýšit komfort uživatelů z řad širší veřejnosti a nabízet přehled o dění na JAMU, prezentovat významnou studentskou tvorbu, zprostředkovávat informace o připravovaných akcích. Web vizuálně sjednocuje dosud rozdílné stránky fakult a rektorátu, což přispívá k ucelené prezentaci školy.  

„Silný trend institucí zavádět jednotné vizuální styly, které by co nejlépe podtrhly poslání i samotnou identitu té které instituce, je dominantním průvodním jevem posledních desetiletí. Souvisí přímo se stále větší snahou se výrazně prosazovat ve virtuálním prostředí i s marketingovými strategiemi privátního sektoru, jehož úspěšnost je na kvalitní vizuální sebe-prezentaci přímo závislá (zvláště nutností se výrazně odlišovat od konkurenčního prostředí). Souvisí také se strategiemi institucí veřejného sektoru, jehož součástí jsou rovněž vysoké školy,“ dodal Spilka.

 Nový vizuální styl JAMU

Základní logotyp JAMU, která má dvě autonomní fakulty, si pohrává se zdvojením všech liter ve čtyřpísmenné zkratce. Tato se prolíná ve všech součástech a významných událostech spjatých se školou. Na novém logotypu pracovala škola se studiem NMDS, implementaci vizuálního stylu do všech merkantilních a dalších tiskovin dokončilo na jaře tohoto roku brněnské studio David Geč, které je také autorem grafického konceptu webových stránek.

Více info:

Prorektor JAMU doc. MgA. Vít Spilka o vizuálu a korporátní identitě JAMU pro magazín vysokých škol Universitas:  https://www.universitas.cz/forum/4052-vizual-instituce-a-korporatni-identita-jamu

Mgr. Luboš Mareček, Ph.D.
marecek@jamu.cz