Tento web je určen pouze pro testovací účely!

Aktuální informace najdete na stávajícím oficiálním webu školy na www.jamu.cz.
Děkujeme za pochopení
.

Projekty JAMU

Probíhající projekty:

ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ NA JAMU
(CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245)

ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY STUDIJNÍHO PROGRAMU HUDEBNÍ UMĚNÍ NA JAMU
(CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002246)

ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY STUDIJNÍHO PROGRAMU DRAMATICKÁ UMĚNÍ NA JAMU
(CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002469)

op vvv