Janáčkova akademie múzických umění

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Janáčkova akademie múzických uměnímá za sebou plodnou, více jak sedmdesátiletou
historii, která zformovala již několik generací vynikajících umělců – skladatelů, dirigentů,
režisérů, herců, pěvců, instrumentalistů a dalších uměleckých profesí z oblasti dramatických
a hudebních umění. Její ustanovení znamenalo završení letitých snah Leoše Janáčka směřujících k
založení vysoké umělecké školy ve druhém největším městě republiky.

V dnešní době JAMU disponuje výrazným uměleckým potenciálem.Ten je umocňován
řadou aktivit přesahující rámec školy i státu. O kvalitě našich studentů a absolventů svědčí
fakt, že jsou přijímáni ke stážím na řadu špičkových zahraničních škol, jsou předními osobnostmi
českého divadla a audiovizuální a rozhlasové tvorby, jsou úspěšní na poli interpretačních soutěží
a konkurzů, patří mezi tvůrce dnes již prestižních kulturních akcí a mnozí z nich nacházejí své
uplatnění v zahraničí.Škola prošla v posledních třech desetiletích výraznou proměnou a inovací výuky stejně jako
akreditací mnoha nových studijních oborů. Janáčkova akademie múzických umění je dnes moderní
otevřenou vysokou školou, která v mnoha oblastech dosahuje špičkové úrovně a významným uměleckým
vkladem přispívá ke kvalitě, kultivaci a dalšímu vývoji hudebního a dramatického umění v České
republice.Na JAMU působí řada národně i mezinárodně renomovaných pedagogů a každoročně zde hostují
desítky vynikajících zahraničních umělců, kteří výrazně přispívají k inovacím výuky.
Řada
akcí, které se na Divadelní i Hudební fakultě konají, výrazně přispívá do kulturního dění města
Brna a Jihomoravského kraje. Výrazný mezinárodní ohlas a účast mají zvláště festival SETKÁNÍ/
ENCOUNTER, který se koná na Divadelní fakultě, stejně jako Mezinárodní interpretační kurzy a dnes
již evropsky renomovaná Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka, které pořádá Hudební fakulta.

Inscenace Footloose v Divadle na Orlí