Kvestorka

JUDr. Lenka Valová
Kvestorka
tel: 54259 1102
e-mail: valova@jamu.cz
UČO: 5156
Kvestorka
Beethovenova 2, 662 15
2NP dveře 208
Členství v akademických orgánech Funkce
Komise projektů FRVČ člen
Ediční rada JAMU Stálý host
Kolegium rektora JAMU člen
Pracoviště Funkce
Janáčkova akademie múzických umění v brně Kvestorka
Odbor kvestora Vedoucí pracoviště
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie Odborná asistentka

Předmět Kód
Seminář práva I DDML411
Právo III DDML207

Předmět Kód
Seminář práva I DDML411
Právo III DDML207

Kdy a jak mne kontaktovat

Kdy a jak mne kontaktovat
nejlépe e-mailem, v pracovní době tel. 542591115

Profesní vizitka

Asistentka kvestorky

Dana Moláková

tel: 54259 1102
e-mail: molakova@jamu.cz
UČO: 18637
asistentka kvestorky
Beethovenova 2, 662 15
2NP dveře 209