Tento web je určen pouze pro testovací účely!

Aktuální informace najdete na stávajícím oficiálním webu školy na www.jamu.cz.
Děkujeme za pochopení
.

JUDr. Lenka Valová

kvestorka

Základní informace
Výuka
Publikace
Členství v akademických orgánechFunkce
Oborová rada Hudební produkce HFčlen
Kolegium rektora JAMUčlen
PracovištěTelefonPracovní zařazení
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie
odborná asistentka
Sekretariát kvestorky
kvestorka