Ediční rada JAMU

Ediční rada JAMU je stálým poradním sborem prorektora pro tvůrčí činnosti pro koordinaci ediční činnost JAMU. Jejími hlavními úkoly jsou sestavování a schvalování edičního plánu JAMU a kontrola jeho plnění, hodnocení činnosti Nakladatelství JAMU a hodnocení publikační činnosti JAMU.

Ediční rada JAMU

Předseda

Členové

Dokumenty