Prorektoři

Prorektoři

doc. MgA. Marek Hlavica , Ph.D.
Prorektor pro tvůrčí činnost
tel: 54259 1333
e-mail: hlavica@jamu.cz
UČO: 5202
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky
Mozartova 1, Brno 662 15
2NP dveře 108
Členství v akademických orgánech Funkce
Ediční rada JAMU Předseda
Knihovní rada Předseda
Komise projektů FRVČ Předseda
Programová rada Divadla na Orlí člen
Studium
DIFA M-DRAUM 8213880 (abs.) (ukonč.)
DIFA D-DRAUM DAATVOR kombin. (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Janáčkova akademie múzických umění v Brně Prorektor pro tvůrčí činnost

Název díla
Pohřeb

 

prof. PhDr. Silva Macková
Vedoucí ateliéru, Prorektorka pro studium a kvalitu
tel: 54259 1128
e-mail: 5105@post.jamu.cz
UČO: 5105
Ateliér divadlo a výchova
Beethovenova 2, 662 15
2NP dveře 213
Členství v akademických orgánech Funkce
Rada pro vnitřní hodnocení Místopředseda
Kolegium rektora JAMU člen
Knihovní rada člen
Umělecká rada JAMU člen
Umělecká rada DF člen
Pracoviště Funkce
Ateliér divadlo a výchova Vedoucí ateliéru
Janáčkova akademie múzických umění v Brně Prorektorka pro studium a kvalitu

 

prof. Ing. Ivo Medek , Ph.D.
Prorektor pro strategii a rozvoj
tel: 54259 1136
e-mail: 5337@post.jamu.cz
UČO: 5337
Katedra kompozice, dirigování a operní režie
Beethovenova 2, 662 15
2NP dveře 216

 

doc. MgA. Vít Spilka
Prorektor pro vnější vztahy
tel: 54259 1114
e-mail: spilka@jamu.cz
UČO: 5381
Katedra dechových nástrojů
Beethovenova 2, 662 15
2NP dveře 212