Tento web je určen pouze pro testovací účely!

Aktuální informace najdete na stávajícím oficiálním webu školy na www.jamu.cz.
Děkujeme za pochopení
.

Prorektoři

doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D.

prorektor pro tvůrčí činnost

Základní informace
Životopis
Výuka
Publikace

doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D.

prorektor pro tvůrčí činnosti předseda Ediční rady JAMU člen oborové rady doktorského studijního programu DF JAMU zástupce JAMU v Society for Artistic Research (SAR) hodnotitel Národního akreditačního úřadu člen redakční rady odborného časopisu Televizní studia člen Rady segmentu RUV pro segment Audiovize

dramaturg a scénárista spolupracující s Českou televizí a TV Nova (scénáře filmů Kája a Zabi a Tajemství dešťového pokladu, seriálů Ulice, První krok, Doktoři z Počátků a několika dokumentárních filmů a dramaturg České televize - studio Brno v letech 2007-2009: seriál Poste restante, dokumentární cykly Čtenářský deník a Česko jedna báseň, záznamy divadelních představení atd.)

doc. (2013), habilitační práce Dramatická tvorba brněnského studia Československé televize (1961–1991) Ph.D. (2008), disertační práce Performanční studia, školitel prof. Petr Oslzlý MgA. (2000), diplomová práce Sonáta Mondšajn (rozhlasová dramatická tvorba Ludvíka Aškenazyho), vedoucí prof. Antonín Přidal

doc. (2013), habilitační práce Dramatická tvorba brněnského studia Československé televize (1961–1991)
Ph.D. (2008), disertační práce Performanční studia, školitel prof. Petr Oslzlý
MgA. (2000), diplomová práce Sonáta Mondšajn (rozhlasová dramatická tvorba Ludvíka Aškenazyho), vedoucí prof. Antonín Přidal

BcA.
Televizní žánry
Literární tvorba
Bakalářská diplomová práce
Seminář k bakalářské diplomové práci
Absolventský projekt
Audiovizuální projekt 1.
Audiovizuální projekt 2.
Rozhlasový/televizní projekt
MgA.
Současná audiovizuální dramatická tvorba
Oscarový scénář
Audiovizuální projekt 3.
Dílna magisterské práce
Dílna magisterského projektu
Diplomová práce
Diplomový seminář
Ph.D.
Doktorandský seminář
Základy vědecké práce

2018-2022 - Grant Technologické agentury České republiky, program Éta (společný projekt JAMU a Masarykovy univerzity - Fakulty sociálních studií): Komplexní skríningový diagnostický systém GIS
2015-2017 - Grant Grantové agentury České republiky: Dramatická tvorba ostravského studia Československé televize (1955–1991)
2010-2012 - Grant Grantové agentury České republiky: Dramatická tvorba brněnského studia Československé televize (1961–1991)

prorektor pro tvůrčí činnosti
předseda Ediční rady JAMU
člen Programové rady Divadla na Orlí
zástupce JAMU v Society for Artistic Research (SAR)

prorektor pro tvůrčí činnosti a docent Ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky Divadelní fakulty JAMU

PracovištěTelefonPracovní zařazení
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky
docent
Kabinet pro výzkum divadla a dramatu
vědecký pracovník
Sekretariát rektora
prorektor pro tvůrčí činnost
Studium
Divadelní fakulta
DIFA M-DRAUM 8213880 (abs.) (ukonč.)

léto 2018

zima 2017

léto 2017

zima 2016

léto 2016

zima 2015

léto 2015

zima 2014

léto 2014

zima 2013

Název díla
HLAVICA, Marek. Instituce a jejich duše. In SATKOVÁ, Naďa – ŠKROBÁNKOVÁ, Klára. Přednášky o divadle a umění 2. Brno: JAMU, 2018. s. 345-350, 6 s. ISBN 978-80-7460-139-2.
HLAVICA, Marek. Dramatická tvorba ostravského studia Československé televize (1955-1991). 1. vyd. Brno: Nakladatelství JAMU, 2017. 612 s. ISBN 978-80-7460-129-3.
HLAVICA, Marek. Strategie dramaturgie. In Monika Horsáková, Irena Kocí, Miroslav Zelinský. Proměny dramaturgie - Profesní a pedagogická východiska současné dramaturgie. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. s. 41-47, 7 s. ISBN 978-80-7510-267-6.
HLAVICA, Marek. SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010-2014. 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2015. ISBN 978-80-7460-077-7.
BEDNAŘÍK, Petr, Jan ČULÍK, Jaroslav DÓCZY, Július GAJDOŠ, Marek HLAVICA, Tomáš HUČKO, Jadwiga HUČKOVÁ, Petr KAŇKA, Václava KOFRÁNKOVÁ, Petr KOPAL, Milan KRUML, René LUŽICA, Ingrid MAYEROVÁ, Juliána MINÁRIKOVÁ, Daniel RŮŽIČKA, Soňa SCHNEIDEROVÁ, Ivan STADTRUCKER, Milan ŠMÍD, Viera ŠTEFANCOVÁ, Martin ŠTOLL, Dominika ŠVECOVÁ, Rudolf URC, Ján VIŠŇOVSKÝ, Jaromír VOLEK a Jana WALDNEROVÁ. Autor - vize - meze - televize. Vydání první. 2015. 240 s. ISBN 978-80-7404-176-1.
HLAVICA, Marek. Autor stržený proudem a stísněný tvarem. Svět rozhlasu, Praha: Český rozhlas, 2015, roč. 2015, č. 33, s. 52-56. ISSN 1213-3817.
HLAVICA, Marek. Obraz normalizační společnosti v dramatické tvorbě tehdejšího brněnského studia Československé televize. In KAŇKA, Petr, KOFRÁNKOVÁ, Václava, MAYEROVÁ, Ingrid, ŠTOLL, Martin a kol.. AUTOR-VIZE-MEZE-TELEVIZE. 1. vyd. Praha, Bratislava: Česká televize, Ústav pro studium totalitních režimů a Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2015. s. 94-98. ISBN 978-80-7404-176-1.
HLAVICA, Marek. Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. 1. vyd. Brno: Divadelní fakulta JAMU, 2014. ISBN 978-80-7460-051-7.
HLAVICA, Marek, Zbyněk SRBA a Petr FRANCÁN. Theatre Faculty of the Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno. Brno: Theatre Faculty of the Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno, 2014. 161 s. ISBN 978-80-7460-051-7.
HLAVICA, Marek. Dramaturg v televizi – v době totalitní a v době pluralitní. In Jana Cindlerová. Dramaturgie pro jednadvacáté století. Praha: Divadelní fakulta AMU, 2013. ISBN 978-80-7331-296-1.
HLAVICA, Marek. Dramatická tvorba brněnského studia Československé televize (1961–1991). Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2012. ISBN 978-80-7460-030-2.
HLAVICA, Marek. Schechnerova cesta od divadla k performanci. Divadelní revue, 2011, roč. 22, č. 2. ISSN 0862-5409.
HLAVICA, Marek. SETKÁNÍ/ENCOUNTER 1991-2010. 1. vyd. Brno: Divadelní fakulta JAMU, 2010. ISBN 978-80-86928-69-2.
HLAVICA, Marek. Jak vést herce v alternativním divadle: Richard Schechner a The Performance Group. In Herectví v alternativních divadelních formách. Praha: AMU, 2010. 10 s. ISBN 978-80-7331-182-7.
HLAVICA, Marek. Richard Schechner. Divadelní revue, 2009, roč. 2009, č. 4. ISSN 0862-5409.
HLAVICA, Marek. Performační studia. Divadelní revue, 2009, roč. 2009, č. 3. ISSN 0862-5409.
HLAVICA, Marek. Performanční studia. In Performanční studia. Brno: JAMU, 2008. 260 s. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 978-80-86928-49-4.
HLAVICA, Marek. Performanční studia. Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2008.

 

prof. PhDr. Silva Macková

prorektorka pro studium a kvalitu

Základní informace
Výuka
Publikace
Umělecká díla
Členství v akademických orgánechFunkce
Rada pro vnitřní hodnoceníčlen
Kolegium rektora JAMUčlen
Umělecká rada JAMUčlen
Umělecká rada DFčlen
PracovištěTelefonPracovní zařazení
Ateliér divadlo a výchova
profesorka
Sekretariát rektora
prorektor pro studium a kvalitu
Projektová kancelář
manažer kvality

léto 2018

zima 2017

léto 2017

zima 2016

léto 2016

zima 2015

léto 2015

zima 2014

léto 2014

zima 2013

Název dílaRole
Nože do slepicPedagogické vedení
Obechcávání systému ze mě udělá lesbuPedagogické vedení

 

prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D.

prorektor pro strategii a rozvoj

Základní informace
Výuka
Publikace
Umělecká díla
PracovištěTelefonPracovní zařazení
Katedra kompozice, dirigování a operní režie
profesor
Sekretariát rektora
prorektor pro strategii a rozvoj

léto 2018

zima 2017

léto 2017

zima 2016

léto 2016

zima 2015

léto 2015

zima 2014

léto 2014

zima 2013

Název díla
MEDEK, Ivo, Sára MEDKOVÁ a Vít ZOUHAR. Odniesienia do muzyki historycznej w czeskiej muzyce wspólczesnej (na przykladzie "Brneńskiej szkoly kompozytorskiej"). In Zbigniew Bargielski, Anna Nowak, Violetta Przech. Interpretacje dziela muzycznego W kontekście kultury. Bydgoszcz: Akademia muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, 2017. s. 89-105, 17 s. ISBN 978-83-61262-02-2.
MEDEK, Ivo. The Musical (team)Work and its Contributors. Some musings on the Artistic and Pedagogical Elements of Teamwork. In Anna Nowak. The Musical Work and its Creators (10). Bydgoszcz: Akademia muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, 2015. s. 47 - 53, 7 s. ISBN 978-83-61262-45-9.
MEDEK, Ivo, Jaromír SYNEK a Vít ZOUHAR. Composing in the Classroom. Different Hearing: Experiences in Czech Music Education. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2014. 142 s. ISBN 978-80-7460-065-4.
MEDEK, Ivo. Multimediální dílo - teorie a praxe. In Umění a nová média. Brno: Masarykova univerzita||#||Masaryk University, 2011. 12 s. ISBN 978-80-210-5639-8.
MEDEK, Ivo. The Phenomenon of Chopin and Czech Music. In Traces and Echoes of Chopin´s Work. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane AMFN, 2011. 11 s. ISBN 978-83-61262-84-8.
MEDEK, Ivo. Současné trendy v soudobé hudební kompozici cze. Živá hudba, časopis pro studium hudby a tance, 2011, č. 2. ISSN 0514-7735.
MEDEK, Ivo. To the Teamwork Creativity. In Filosofické koncepcie v hudbe a umení. Banská Šťiavnica: Akadémia umení v Banskej Bystrici a HUAJA Banská Šťiavnica, 2010. 30 s. ISBN 978-80-89078-77-6.
MEDEK, Ivo. Výzkum post-indeterministických kompozičních metod. 2010.
MEDEK, Ivo. Řád hudební kompozice a prostředky jeho výstavby. In Řád hudební kompozice a prostředky jeho výstavby. Brno: JAMU, 2009. 78 s. ISBN 978-80-86928-63-0.
MEDEK, Ivo. Výzkum post-indeterministických kompozičních metod: komponování v hudebních animačních programech a v hudební výchově. 2009.
DVOŘÁKOVÁ, Markéta a Ivo MEDEK. Několik poznámek ke tvorbě multimediálních děl z pohledu hudebního skladatele IV. Opus musicum, 2006, roč. 2006, č. 6, s. 45-49. ISSN 0862-8505.
DVOŘÁKOVÁ, Markéta a Ivo MEDEK. Několik poznámek ke tvorbě multimediálních děl z pohledu hudebního skladatele I. Opus musicum, 2006, roč. 2006, 2,3, s. 58-63. ISSN 0862-8505.
DVOŘÁKOVÁ, Markéta a Ivo MEDEK. Několik poznámek ke tvorbě multimediálních děl z pohledu hudebního skladatele II. Opus musicum, 2006, roč. 2006, č. 4, s. 48-53. ISSN 0862-8505.
DVOŘÁKOVÁ, Markéta a Ivo MEDEK. Několik poznámek ke tvorbě multimediálních děl z pohledu hudebního skladatele III. Opus musicum, 2006, roč. 2006, č. 5, s. 34-39. ISSN 0862-8505.
MEDEK, Ivo. Slyšet jinak '03. In Slyšet jinak '03. Brno: JAMU Brno, 2004. 84 s. ISBN 80-85429-94-2.
MEDEK, Ivo a Alois PIŇOS. Řád hudební kompozice a prostředky jeho výstavby. In Řád hudební kompozice a prostředky jeho výstavby. Brno: JAMU Brno, 2004. 54 s. ISBN 80-86928-00-4.
MEDEK, Ivo. Alois Piňos. Czech music, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 1-3. ISSN 1211-0264.
DVOŘÁKOVÁ, Markéta a Ivo MEDEK. Ostravské dny nové hudby 2003. Opus musicum, 2003, roč. 2003, č. 5, s. 38-40. ISSN 0862-8505.
MEDEK, Ivo a Leoš FALTUS. An Order of Composition as a Basic Attribute of Perception. In Musica Nova VI. JAMU Brno: JAMU Brno, 2003. s. 44-51, 9 s. ISBN 80-85429-91-8.
MEDEK, Ivo. Yuri Kasparov - západní skladatel z východu. HIS VOICE, 2002, roč. 2002, č. 1, s. 11-12. ISSN 1213-2438.
MEDEK, Ivo. Železný Jeff Beer. HIS VOICE, 2002, roč. 2002, č. 4, s. 5-7. ISSN 1213-2438.
MEDEK, Ivo. An Introduction to processuality. In An Introduction to processuality. JAMU - Brno: JAMU - Brno, 2002. 160 s. Acta musikologica et theatrologica. ISBN 80-85429-74-8.
MEDEK, Ivo. An order of composition as an basic attribute of perception. In Beitrage zur elektronischen Music. Graz: Universitat fur Musik und Darstellende Kunst Graz, 2002. s. 62-65, 4 s. ISSN 1024-5391.
MEDEK, Ivo. Neúplný protokol o elektronické invazi. HIS VOICE, 2002, roč. 2002, č. 4, s. 5-7. ISSN 1213-2438.
MEDEK, Ivo. Periférnost soudobé artificiální hudby v kontextu řádu díla. In In: O perifernosti troch inak. FF UKF Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Filozofická fakulta||#||Constantine the Philosopher University in Nitra. Faculty of Arts, 2002. s. 32-42, 11 s. ISBN 80-8050-586-3.
MEDEK, Ivo. Phill Niblock. HIS VOICE, 2002, roč. 2002, č. 1, s. 18-19. ISSN 1213-2438.
MEDEK, Ivo. "Trstěnice pošesté". HIS VOICE, 2002, roč. 2002, č. 1, s. 19. ISSN 1213-2438.
MEDEK, Ivo. Brněnská multimediální tvorba 90. let. HIS VOICE, 2001, roč. 2001, č. 1, s. 20. ISSN 1213-2438.
MEDEK, Ivo. Medek,Ivo:Brněnská multimediální scéna 70.- 80.let. HIS VOICE, 2001, roč. 2001, 2,3, s. 16-17, 20-21. ISSN 1213-2438.
MEDEK, Ivo. Setkávání evropské hudby Plus 2000. HIS VOICE, 2001, roč. 2001, č. 1, s. 19. ISSN 1213-2438.
MEDEK, Ivo. Tomáš Ondrůšek - sólo pro bicí nástroje. Bulletin H.I.S., 2000, roč. 2000, č. 1, s. 1-3. ISSN 1212-4516.
MEDEK, Ivo. Premiéry mladých autorů. Bulletin H.I.S., 2000, roč. 2000, č. 1, s. 12. ISSN 1212-4516.
MEDEK, Ivo. Stella Matutina Aloise Piňose. Bulletin H.I.S., 2000, roč. 2000, č. 1, s. 2-4. ISSN 1212-4516.
MEDEK, Ivo. Klavírní talent z Brna. Bulletin H.I.S., 2000, roč. 2000, č. 1, s. 1-2. ISSN 1212-4516.
MEDEK, Ivo. Martin Opršál - cesta k marimbě. Bulletin H.I.S., 2000, roč. 2000, č. 1, s. 5-6. ISSN 1212-4516.
MEDEK, Ivo. Pavel Zemek. Bulletin H.I.S., 2000, roč. 2000, č. 1, s. 3. ISSN 1212-4516.
MEDEK, Ivo. Miloslav Ištan - deset let od úmrtí skladatele. Bulletin H.I.S., 2000, roč. 2000, č. 1, s. 3-4. ISSN 1212-4516.
MEDEK, Ivo. Fenomén Palinx. Bulletin H.I.S., 2000, roč. 2000, č. 1, s. 7. ISSN 1212-4516.
MEDEK, Ivo. Dvě moravské přehlídky nové hudby. Bulletin H.I.S., 2000, roč. 2000, č. 1, s. 7. ISSN 1212-4516.
MEDEK, Ivo. DAMA DAMA - deset let. Bulletin H.I.S., 2000, roč. 2000, č. 1, s. 4-6. ISSN 1212-4516.
MEDEK, Ivo. Český přízvuk - portréty. Bulletin H.I.S., 2000, roč. 2000, č. 1, s. 4-5. ISSN 1212-4516.
MEDEK, Ivo. Mezinárodní festival soudobé hudby Contrast 1999. Bulletin H.I.S., 1999, roč. 1999, č. 6, s. 14. ISSN 1212-4516.
MEDEK, Ivo. Česká experimentální scéna ve Vídni. Bulletin H.I.S., 1999, roč. 1999, č. 1, s. 14. ISSN 1212-4516.
MEDEK, Ivo. Surface Music. Ticho (The Silence), 1998, roč. 6, č. 10, s. 42;44.
MEDEK, Ivo. Úvod do procesuality jako komplexní kompoziční metody. In Úvod do procesuality jako komplexní kompoziční metody. Brno: JAMU Brno, 1998. 130 s. ISBN 80-85429-37-3.
MEDEK, Ivo. No to Boredom! Czech music, 1998, roč. 8, č. 3, s. 6;7. ISSN 1211-0264.
MEDEK, Ivo. New Music Exposition. Czech music, 1997, roč. 7, č. 1, s. 10;10. ISSN 1211-0264.
MEDEK, Ivo. A Few Question for Peter Graham. Czech music, 1997, roč. 7, č. 5, s. 6;7. ISSN 1211-0264.
MEDEK, Ivo. Concentus Moraviae - for the First Time. Czech music, 1997, roč. 7, č. 1, s. 5;5. ISSN 1211-0264.
MEDEK, Ivo. Leoš Faltus. Czech music, 1997, roč. 7, č. 6, s. 10;11. ISSN 1211-0264.
MEDEK, Ivo. Česká soudobá hudba v Holandsku. Opus musicum, 1996, roč. 28, č. 3, s. 15;15. ISSN 0862-8505.
MEDEK, Ivo. Concentus Moraviae poprvé. Hudební rozhledy, 1996, roč. 3, č. 2, s. 12;13.
MEDEK, Ivo. Arnošt Parsch - Talking to the Composer. Czech music, 1996, roč. 6, č. 6, s. 7;7. ISSN 1211-0264.
MEDEK, Ivo. Teatromusica. Czech music, 1996, roč. 6, č. 1, s. 9;10. ISSN 1211-0264.
MEDEK, Ivo. Procesualita jako kompoziční metoda. In Sborník z mezinárodní konference MUSICA NOVA I. Brno: Hudební fakulta JAMU, 1996. s. 13;17. ISBN 80-85429-41-1.
MEDEK, Ivo. Procesualita jako komplexní kompoziční metoda. Opus musicum, 1995, roč. 27, č. 3, s. 111;116. ISSN 0862-8505.
MEDEK, Ivo. Alois S. Piňos. Czech music, 1995, roč. 5, č. 6, s. 8;9. ISSN 1211-0264.
MEDEK, Ivo. Portugalská soudobá hudba - známá neznámá. Opus musicum, 1994, roč. 26, č. 1, s. 13;16. ISSN 0862-8505.

 

doc. MgA. Vít Spilka

prorektor pro vnější vztahy

Základní informace
Výuka
Umělecká díla
PracovištěTelefonPracovní zařazení
Katedra dechových nástrojů
docent
Sekretariát rektora
prorektor pro vnější vztahy

léto 2018

zima 2017

léto 2017

zima 2016

léto 2016

zima 2015

léto 2015

zima 2014

léto 2014

zima 2013

Název dílaRole
Koncert laureátů soutěží 19.10.2016Pedagogické vedení
Koncert laureátů soutěží 26.10.2016Pedagogické vedení
Koncert posluchačů 8.12.2016Pedagogické vedení
Koncert posluchačů 12.12.2016Pedagogické vedení
Vánoční koncert HF JAMU 14.12.2016Pedagogické vedení
Koncert posluchačů 19.1.2017Pedagogické vedení
Absolventský koncert (bakalářské studium) 24.1.2017Pedagogické vedení
Koncert posluchačů 31.1.2017Pedagogické vedení
Koncert posluchačů 21.3.2017Pedagogické vedení
Koncert studentů k 70. výročí JAMU 19.4.2017Pedagogické vedení
Absolventský koncert (bakalářské studium) 9.5.2017Pedagogické vedení
Koncert posluchačů 30.5.2017Pedagogické vedení
Absolventský koncert (magisterské studium) 12.12.2017Pedagogické vedení
Koncert posluchačů 9.1.2018Pedagogické vedení
Koncert posluchačů 16.1.2018Pedagogické vedení
Absolventský koncert (magisterské studium) 19.1.2018Pedagogické vedení
Absolventský koncert (magisterské studium) 30.1.2018Pedagogické vedení
Koncert posluchačů 6.2.2018Pedagogické vedení
Orchestrální koncert 9.2.2018Pedagogické vedení
Absolventský koncert (bakalářské studium) 19.2.2018Pedagogické vedení
Absolventský koncert (bakalářské studium) 20.2.2018Pedagogické vedení
Absolventský koncert (magisterské studium) 1.3.2018Pedagogické vedení
Absolventský koncert (magisterské studium) 6.3.2018Pedagogické vedení
Koncert komorních souborů 24.4.2018Dirigent
Koncert komorních souborů 24.4.2018Pedagogické vedení
Komorní koncert 31.5.2018Pedagogické vedení
Vánoční koncert Hudební fakulty JAMU 18.12.2018Umělecký vedoucí
Vánoční koncert Hudební fakulty JAMU 18.12.2018Dirigent
Vánoční koncert Hudební fakulty JAMU 18.12.2018Pedagogické vedení
Vánoční koncert Hudební fakulty JAMU 19.12.2018Umělecký vedoucí
Vánoční koncert Hudební fakulty JAMU 19.12.2018Pedagogické vedení
Absolventský koncert (magisterské studium) 1.2.2019Pedagogické vedení
Koncert posluchačů 21.2.2019Pedagogické vedení
Koncert posluchačů 15.1.2019Pedagogické vedení
Absolventský koncert (bakalářské studium) 6.3.2019Pedagogické vedení
Koncert posluchačů 20.3.2019Pedagogické vedení
Orchestrální koncert 3.5.2019Dirigent
Orchestrální koncert 4.5.2019Dirigent
Koncert pedagogů MIK 3.7.2019Interpret
Koncert laureátů soutěží 2018/2019 5.11.2019Pedagogické vedení
Fórum nové hudby, Setkávání nové hudby Plus 19.11.2019Dirigent
Vánoční koncert Hudební fakulty JAMU 17.12.2019Umělecký vedoucí
Vánoční koncert Hudební fakulty JAMU 18.12.2019Umělecký vedoucí