Tento web je určen pouze pro testovací účely!

Aktuální informace najdete na stávajícím oficiálním webu školy na www.jamu.cz.
Děkujeme za pochopení
.

prof. Mgr. Petr Oslzlý

rektor

Základní informace
Výuka
Publikace
Umělecká díla
Členství v akademických orgánechFunkce
Umělecká rada JAMUPředseda
Kolegium rektora JAMUPředseda
Oborová rada doktorského studia DFčlen
Umělecká rada DFčlen
PracovištěTelefonPracovní zařazení
Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého
profesor
Sekretariát rektora
rektor

léto 2018

zima 2017

léto 2017

zima 2016

léto 2016

zima 2015

léto 2015

zima 2014

léto 2014

zima 2013

Název díla
OSLZLÝ, Petr. Together / Společně - Labyrinth of the World and Paradise of the Heart - Labyrint svět a ráj srdce - Kopenhagen - Kodaň 1983. 1. vyd. Brno: Nakladatelství JAMU, 2017. 394 s. ISBN 978-80-7460-130-9.
OSLZLÝ, Petr. LET HUSY z Brna až do Amsterodamu a Avignonu. 1. vyd. Brno: Nakladatelství JAMU, 2017. 768 s. ISBN 978-80-7460-121-7.
OSLZLÝ, Petr. Issues in the Reconstruction and Analysis of Bolek Polívka's Authorial Production of Am a Ea. In Andrea Jochmanová. Current Issues in Performance Analysis. Brno: Nakladatelství JAMU, 2017. s. 135-143, 9 s. ISBN 978-80-7460-111-8.
OSLZLÝ, Petr a KOL. LET HUSY z Brna až do Amsterodamu a Avignonu. 1. vyd. : Janáčkova akademie múzických umění (JAMU), 2017. 768 s. ISBN 978-80-7460-121-7.
OSLZLÝ, Petr a Kateřina FOJTÍKOVÁ. Eva Tálská aneb Se mnou smrt a kůň. In Eva Tálská aneb Se mnou smrt a kůň. Praha: Pražská scéna, 2011. 379 s. Režie, 12. ISBN 978-80-86102-64-1.
KOVALČUK, Josef a Petr OSLZLÝ. SPOLEČNÝ PROJEKT Divadla na okraji, Divadla na provázku, HaDivadla a Studia Ypsilon CESTY (KŘIŽOVATKY, JÍZDNÍ ŘÁDY, SETKÁNÍ) ? Dokumentace a rekonstrukce projektu. In SPOLEČNÝ PROJEKT Divadla na okraji, Divadla na provázku, HaDivadla a Studia Ypsilon CESTY (KŘIŽOVATKY, JÍZDNÍ ŘÁDY, SETKÁNÍ) ? Dokumentace a rekonstrukce projektu. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2011. 316 s. ISBN 978-80-7460-003-6.
OSLZLÝ, Petr. Úvodem k unikátnímu svědectví: Jaroslav Svoboda ? Nebyl jsem pouhým účastníkem. Divadelní revue, 2010, roč. 21, č. 3. ISSN 0862-5409.
OSLZLÝ, Petr. Commedia dell'arte Divadla na provázku (1974 - 1985). In Commedia dell'arte Divadla na provázku (1974 - 1985). Brno: JAMU, 2010. 284 s. ISBN 978-80-86928-88-3.
OSLZLÝ, Petr. Vladimír Čermák divadelník. In Vladimír Čermák (člověk - filozof - soudce). Brno: Masarykova Univerzita Brno (nakladatelství), 2009. 3 s. ISBN 978-80-210-4946-8.
OSLZLÝ, Petr. Mezinárodní seminář doktorských studií divadelních škol III. 2007.
OSLZLÝ, Petr. Dramaturgie jako konceptuální umělecký výkon na hranici divadla a jiných druhů umění. In Přednáška o divadle a umění. Brno: JAMU Brno, 2007. s. 105-112, 8 s. ISBN 978-80-86928-24-1.
OSLZLÝ, Petr. IV. Mezinárodní symposium divadelní antropologie. 2007.
OSLZLÝ, Petr. Dramaturgie jako filosofické a tvarové hledání a utváření občanského postoje. In Přednáška o divadle a umění. Brno: JAMU Brno, 2007. s. 53-58, 6 s. ISBN 978-80-86928-24-1.
OSLZLÝ, Petr. Affrontare il testo noc le forbici. In Intorno a Bohumil Hrabal. Udine: Forum, 2006. s. 137-147, 11 s. ISBN 88-8420-326-0.
OSLZLÝ, Petr. Na hranici mezi literaturou a divadlem. In Peter Scherhaufer - Učitěľ šašků. Bratislava: Bratislava NM Code, 2006. s. 49-66, 18 s. ISBN 80-969195-1-2.
OSLZLÝ, Petr. ...vzít na text pouze nůžky... In Hrabalina rediviva. Praha: Filosofia, 2006. s. 131-141, 11 s. ISBN 80-7007-244-X.
OSLZLÝ, Petr. Mezinárodní seminář doktorských studií divadelních škol II. 2005.
OSLZLÝ, Petr. Mezinárodní seminář doktorských studií divadelních škol I. 2003.
OSLZLÝ, Petr. Republique Tcheque: D´un Théatre enchainé a un théatre de liberté. In In 2eme Forum du Théatre Européen. Loire en Rhone: Conceil Generale Loire en Rhone avec La Convencion th. eur., 1998. s. 142;145. ISBN 2-910203-26-3.
OSLZLÝ, Petr. Jan Šimek - Příběhy soch. In Jan Šimek - Příběhy soch. Brno: Atlantis, 1998. ISBN 80-7108-165-5.
OSLZLÝ, Petr. Moje první revoluce. Divadelní noviny, 1997, roč. 6, č. 6, s. 3;3. ISSN 1210-471X.
OSLZLÝ, Petr a Vladimír NOVOTNÝ. Odkrývání dramatických situací: Pokus o paleoteatrologii. In Odkrývání dramatických situací: Pokus o paleoteatrologii. Brno: Divadelní fakulta JAMU, 1997. ISBN 80-85429-34-9.
OSLZLÝ, Petr. Divadlo ve svatém kruhu!? Proglas, 1995, roč. 6, č. 2, s. 21;25. ISSN 0862-6731.
OSLZLÝ, Petr. Město či krajina české kultury. Proglas, 1994, roč. 5, č. 4, s. 57;58. ISSN 0862-6731.
OSLZLÝ, Petr. Otevření českého centra ve Vídni. Proglas, 1994, roč. 5, č. 2, s. 55;56. ISSN 0862-6731.
Název dílaRole
PříchodPedagogické vedení
Tá šalina už odišlaPedagogické vedení
WoodstockPedagogické vedení
öPedagogické vedení
Zasněžená chatrčPedagogické vedení
OblakyPedagogické vedení