Rektor

prof. Mgr. Petr Oslzlý
tel: 54259 1326
e-mail: oslzly@jamu.cz
UČO: 5096
Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého
Mozartova 1 662 15 Brno

Name Type Year
OSLZLÝ, Petr. SCÉNOGRAF NEPRAVIDELNOSTI, Dramaturgovy poznámky k tvorbě Jána Zavarského v Huse na provázku. In Dagmar Podmaková. Ján Zavarský. Brno: Větrné mlýny, 2022. s. 116-131, 17 s. ISBN 978-80-7443-437-2. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2022
OSLZLÝ, Petr. Divadlo Husa na provázku a Jiří Mahen. In Jiří Poláček. Jiří Mahen v množném čísle. Boskovice: Nakladatelství Albert, 2021. s. 85-94. ISBN 978-80-7326-324-9. Stať ve sborníku 2021
OSLZLÝ, Petr. Společenství věřících a komediantů. In Eva Tkadlečková. Parrésia / Ráj srdce a labyrin světa / ALMANACH 1996 - 2021. Horní Dubenky: Farní sbor ČCE, 2021. s. Nestr., 5 s. Stať ve sborníku 2021
OSLZLÝ, Petr. Svatba (a další...) K setkání Husy na provázku s Bertoltem Brechtem. In Jaroslav Vostrý, Miroslav Plešák. Problém Brecht I. U nás. Praha: Nakladatelství KANT – Karel Kerlický pro Akademii múzických umění v Praze, 2021. s. 80-104. Edice Disk velká řada, svazek 45. ISBN 978-80-7331-579-5. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2021
OSLZLÝ, Petr. Divadlo za demokracii - Theatre for Democracy. In Divadlo za demokracii - Theatre for Democracy. první. Brno: JAMU, 2019. s. 63-107. ISBN 978-80-7460-166-8. Stať ve sborníku 2019
OSLZLÝ, Petr. Násilí v umění a jak může působit reflexe kritiky. In Konference o kritice 2018. 2019. Vyžádané přednášky 2019
OSLZLÝ, Petr. LET HUSY z Brna až do Amsterodamu a Avignonu. 1. vyd. Brno: Nakladatelství JAMU, 2017. 768 s. ISBN 978-80-7460-121-7. Odborná kniha 2017
OSLZLÝ, Petr. Together / Společně - Labyrinth of the World and Paradise of the Heart - Labyrint svět a ráj srdce - Kopenhagen - Kodaň 1983. 1. vyd. Brno: Nakladatelství JAMU, 2017. 394 s. ISBN 978-80-7460-130-9. Odborná kniha 2017
OSLZLÝ, Petr. Issues in the Reconstruction and Analysis of Bolek Polívka's Authorial Production of Am a Ea. In Andrea Jochmanová. Current Issues in Performance Analysis. Brno: Nakladatelství JAMU, 2017. s. 135-143. ISBN 978-80-7460-111-8. Stať ve sborníku 2017
OSLZLÝ, Petr a KOL. LET HUSY z Brna až do Amsterodamu a Avignonu. 1. vyd. Janáčkova akademie múzických umění (JAMU), 2017. 768 s. ISBN 978-80-7460-121-7. Odborná kniha 2017
OSLZLÝ, Petr a Kateřina FOJTÍKOVÁ. Eva Tálská aneb Se mnou smrt a kůň. In Eva Tálská aneb Se mnou smrt a kůň. Praha: Pražská scéna, 2011. 379 s. Režie, 12. ISBN 978-80-86102-64-1. Odborná kniha 2011
OSLZLÝ, Petr. Commedia dell'arte Divadla na provázku (1974 - 1985). In Commedia dell'arte Divadla na provázku (1974 - 1985). Brno: JAMU, 2010. 284 s. ISBN 978-80-86928-88-3. Odborná kniha 2010
OSLZLÝ, Petr. Úvodem k unikátnímu svědectví: Jaroslav Svoboda ? Nebyl jsem pouhým účastníkem. Divadelní revue. 2010, roč. 21, č. 3, 14 s. ISSN 0862-5409. Článek v odborném periodiku 2010
OSLZLÝ, Petr. Vladimír Čermák divadelník. In Vladimír Čermák (člověk - filozof - soudce). Brno: Masarykova Univerzita Brno (nakladatelství), 2009. 3 s. ISBN 978-80-210-4946-8. Stať ve sborníku 2009
OSLZLÝ, Petr. Dramaturgie jako filosofické a tvarové hledání a utváření občanského postoje. In Přednáška o divadle a umění. Brno: JAMU Brno, 2007. s. 53-58. ISBN 978-80-86928-24-1. Stať ve sborníku 2007
OSLZLÝ, Petr. Dramaturgie jako konceptuální umělecký výkon na hranici divadla a jiných druhů umění. In Přednáška o divadle a umění. Brno: JAMU Brno, 2007. s. 105-112. ISBN 978-80-86928-24-1. Stať ve sborníku 2007
OSLZLÝ, Petr. IV. Mezinárodní symposium divadelní antropologie. 2007. Uspořádání konference 2007
OSLZLÝ, Petr. Mezinárodní seminář doktorských studií divadelních škol III. 2007. Uspořádání konference 2007
OSLZLÝ, Petr. Affrontare il testo noc le forbici. In Intorno a Bohumil Hrabal. Udine: Forum, 2006. s. 137-147. ISBN 88-8420-326-0. Stať ve sborníku 2006
OSLZLÝ, Petr. Na hranici mezi literaturou a divadlem. In Peter Scherhaufer - Učitěľ šašků. Bratislava: Bratislava NM Code, 2006. s. 49-66. ISBN 80-969195-1-2. Stať ve sborníku 2006
OSLZLÝ, Petr. ...vzít na text pouze nůžky... In Hrabalina rediviva. Praha: Filosofia, 2006. s. 131-141. ISBN 80-7007-244-X. Stať ve sborníku 2006
OSLZLÝ, Petr. Mezinárodní seminář doktorských studií divadelních škol II. 2005. Uspořádání konference 2005
OSLZLÝ, Petr. Mezinárodní seminář doktorských studií divadelních škol I. 2003. Uspořádání konference 2003
OSLZLÝ, Petr. Jan Šimek - Příběhy soch. In Jan Šimek - Příběhy soch. Brno: Atlantis, 1998. ISBN 80-7108-165-5. Odborná kniha 1998
OSLZLÝ, Petr. Republique Tcheque: D´un Théatre enchainé a un théatre de liberté. In In 2eme Forum du Théatre Européen. Loire en Rhone: Conceil Generale Loire en Rhone avec La Convencion th. eur., 1998. s. 142;145. ISBN 2-910203-26-3. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 1998
OSLZLÝ, Petr. Moje první revoluce. Divadelní noviny. 1997, roč. 6, č. 6, s. 3;3. ISSN 1210-471X. Článek v odborném periodiku 1997
OSLZLÝ, Petr a Vladimír NOVOTNÝ. Odkrývání dramatických situací: Pokus o paleoteatrologii. In Odkrývání dramatických situací: Pokus o paleoteatrologii. Brno: Divadelní fakulta JAMU, 1997. ISBN 80-85429-34-9. Odborná kniha 1997
OSLZLÝ, Petr. Divadlo ve svatém kruhu!? Proglas. 1995, roč. 6, č. 2, s. 21;25. ISSN 0862-6731. Článek v odborném periodiku 1995
OSLZLÝ, Petr. Otevření českého centra ve Vídni. Proglas. 1994, roč. 5, č. 2, s. 55;56. ISSN 0862-6731. Článek v odborném periodiku 1994
OSLZLÝ, Petr. Město či krajina české kultury. Proglas. 1994, roč. 5, č. 4, s. 57;58. ISSN 0862-6731. Článek v odborném periodiku 1994
Osoba nenalezena. Osoba nenalezena.