Katedry_create

Divadelní fakulta

Ateliér audiovizuální tvorby a divadla

primárně zajišťuje výuku oborů:

Audiovizuální tvorba a divadlo bakalářské prezenční
Audiovizuální tvorba a divadlo magisterské navazující prezenční

Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra

primárně zajišťuje výuku oborů:

Činoherní herectví magisterské prezenční

Ateliér činoherního herectví Mgr. Aleše Bergmana, Ph.D.

primárně zajišťuje výuku oborů:

Činoherní herectví magisterské prezenční

Ateliér činoherního herectví Oxany Smilkové, CSc.

primárně zajišťuje výuku oborů:

Činoherní herectví magisterské prezenční

Ateliér činoherního herectví prof. MgA. Niky Brettschneiderové

primárně zajišťuje výuku oborů:

Činoherní herectví magisterské prezenční

Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie

primárně zajišťuje výuku oborů:

Divadelní manažerství se zaměřením na jevištní management a technologie bakalářské prezenční
Divadelní manažerství se zaměřením na Producenství magisterské navazující prezenční
Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management bakalářské prezenční

Ateliér divadlo a výchova

primárně zajišťuje výuku oborů:

Divadlo a výchova magisterské navazující kombinované
Divadlo a výchova magisterské navazující prezenční
Dramatická výchova bakalářské kombinované
Dramatická výchova bakalářské prezenční

Ateliér fyzické divadlo

primárně zajišťuje výuku oborů:

Fyzické divadlo bakalářské prezenční

Ateliér muzikálového herectví Mgr. Petra Štěpána

primárně zajišťuje výuku oborů:

Muzikálové herectví magisterské prezenční

Ateliér muzikálového herectví MgA. Stano Slováka

primárně zajišťuje výuku oborů:

Muzikálové herectví magisterské prezenční

Ateliér muzikálového herectví Mgr. Sylvy Talpové

primárně zajišťuje výuku oborů:

Muzikálové herectví magisterské prezenční

Ateliér režie a dramaturgie – prof. Petra Oslzlého

primárně zajišťuje výuku oborů:

Činoherní režie bakalářské prezenční
Činoherní režie magisterské navazující prezenční
Divadelní dramaturgie bakalářské prezenční
Divadelní dramaturgie magisterské navazující prezenční

Ateliér režie a dramaturgie – prof. PhDr. Václava Cejpka

primárně zajišťuje výuku oborů:

Činoherní režie bakalářské prezenční
Činoherní režie magisterské navazující prezenční
Divadelní dramaturgie bakalářské prezenční
Divadelní dramaturgie magisterské navazující prezenční

Ateliér režie a dramaturgie prof. PhDr. Josefa Kovalčuka

primárně zajišťuje výuku oborů:

Činoherní režie bakalářské prezenční
Činoherní režie magisterské navazující prezenční
Divadelní dramaturgie bakalářské prezenční
Divadelní dramaturgie magisterské navazující prezenční

Ateliér rozhl. a TV dramaturgie a scénaristiky

primárně zajišťuje výuku oborů:

Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika bakalářské prezenční
Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika magisterské navazující prezenční

Ateliér scénografie

primárně zajišťuje výuku oborů:

Scénografie bakalářské prezenční
Scénografie magisterské navazující prezenční

Ateliér světelného designu

primárně zajišťuje výuku oborů:

Světelný design magisterské navazující prezenční

Ateliér tanečního a pohybového divadla a výchovy

primárně zajišťuje výuku oborů:

Taneční a pohybové divadlo a výchova bakalářské kombinované
Taneční a pohybové divadlo a výchova magisterské navazující kombinované

Ateliér výchovné dramatiky pro neslyšící

primárně zajišťuje výuku oborů:

Výchovná dramatika Neslyšících magisterské navazující kombinované
Výchovná dramatika Neslyšících magisterské navazující prezenční
Výchovná dramatika pro Neslyšící bakalářské prezenční

Kabinet jazyků

Kabinet zpěvu

Hudební fakulta

Katedra bicích nástrojů

primárně zajišťuje výuku oborů:

Hra na bicí nástroje bakalářské prezenční
Hra na bicí nástroje magisterské navazující prezenční

Katedra cizích jazyků

Katedra dechových nástrojů

primárně zajišťuje výuku oborů:

Hra na fagot bakalářské prezenční
Hra na fagot magisterské navazující prezenční
Hra na flétnu bakalářské prezenční
Hra na flétnu magisterské navazující prezenční
Hra na hoboj bakalářské prezenční
Hra na hoboj magisterské navazující prezenční
Hra na klarinet bakalářské prezenční
Hra na klarinet magisterské navazující prezenční
Hra na lesní roh bakalářské prezenční
Hra na lesní roh magisterské navazující prezenční
Hra na trombon bakalářské prezenční
Hra na trombon magisterské navazující prezenční
Hra na trubku bakalářské prezenční
Hra na trubku magisterské navazující prezenční
Hra na tubu bakalářské prezenční
Hra na tubu magisterské navazující prezenční

Katedra hudební produkce

primárně zajišťuje výuku oborů:

Hudební manažerství bakalářské prezenční
Hudební produkce magisterské navazující prezenční

Katedra hudebních a humanitních věd

Katedra jazzové interpretace

primárně zajišťuje výuku oborů:

Jazzová interpretace bakalářské prezenční
Jazzová interpretace magisterské navazující prezenční

Katedra klavírní interpretace

primárně zajišťuje výuku oborů:

Hra na klavír bakalářské prezenční
Hra na klavír magisterské navazující prezenční
Hra na klavír a klavírní pedagogika magisterské navazující prezenční
Klavírní pedagogika bakalářské kombinované

Katedra kompozice, dirigování a operní režie

primárně zajišťuje výuku oborů:

Dirigování orchestru bakalářské prezenční
Dirigování orchestru magisterské navazující prezenční
Dirigování sboru bakalářské prezenční
Dirigování sboru magisterské navazující prezenční
Kompozice bakalářské prezenční
Kompozice magisterské navazující prezenční
Multimediální kompozice bakalářské prezenční
Multimediální kompozice magisterské navazující prezenční
Operní režie bakalářské prezenční
Operní režie magisterské navazující prezenční

Katedra strunných nástrojů

primárně zajišťuje výuku oborů:

Hra na housle bakalářské prezenční
Hra na housle magisterské navazující prezenční
Hra na kontrabas bakalářské prezenční
Hra na kontrabas magisterské navazující prezenční
Hra na kytaru bakalářské prezenční
Hra na kytaru magisterské navazující prezenční
Hra na violoncello bakalářské prezenční
Hra na violoncello magisterské navazující prezenční
Hra na violu bakalářské prezenční
Hra na violu magisterské navazující prezenční

Katedra varhanní a historické interpretace

primárně zajišťuje výuku oborů:

Duchovní hudba bakalářské prezenční
Historická interpretace bakalářské prezenční
Historická interpretace magisterské navazující prezenční
Hra na varhany bakalářské prezenční
Hra na varhany magisterské navazující prezenční

Katedra zpěvu

primárně zajišťuje výuku oborů:

Zpěv bakalářské prezenční
Zpěv magisterské navazující prezenční