Monika Řeháková, studentka ATD je mezi oceněnými Czech Press Photo

Monika Řeháková, studentka 1. ročníku magisterského studia Audiovizuální tvorby a divadla je mezi oceněnými Czech Press Photo! Monika byla oceněná v kategorii CENA CANON. Oceněný snímek se jmenuje Skrze, modelkou je Anna Keprdová a Monika se s touto fotografií mimo jiné hlásila na magisterské studium. Slavnostní vyhlášení by se mělo konat v Praze 2. prosince 2020, pokud to podmínky dovolí.

Gratulujeme!