Na Cenu města Brna radní nominovali profesorku Jindřišku Bártovou z HF JAMU

I letos budou vynikajícím osobnostem z mnoha oborů lidské činnosti uděleny Ceny města Brna. Návrhy dnes schválili brněnští radní, a pokud je na svém prosincovém zasedání schválí také zastupitelé, obdrží 15 nominovaných ceny na začátku příštího roku.  Za oblast  žurnalistika a publicistika byla nominována profesorka Hudební  fakulty JAMU PhDr. Jindřiška Bártová. V oblasti dramatické umění byl navržen absolvent JAMU Miroslav Částek.

V roce 2020 bylo celkem podáno 61 návrhů. Po jejich revizi, protože jména potenciálních laureátů se někdy opakovala, bylo v jednotlivých oblastech dle pravidel navrženo udělení Ceny města Brna 51 osobnostem a dvěma kolektivům. Návrhy se týkaly všech 15 vyhlašovaných oblastí.

„Předávání Cen města Brna považuji za jeden z každoročních nejslavnostnějších okamžiků. Těším se na setkání s tvůrčími lidmi, kteří milují svou práci a dělají ji tak dobře, že tím zvyšují prestiž Brna doma i v zahraničí. Naplňuje mě to hrdostí a pozitivní energií a je mi ctí, že jim mohu poděkovat a předat ocenění. Jsou to krásné lidské momenty, které mě inspirují a povzbuzují v práci i osobním životě,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Příběhy života a práce všech laureátů jsou jedinečné, ale mají jeden společný rys, a tím je vedle jejich mimořádných schopností také obrovské nasazení, které věnují nebo věnovali svému oboru. Právě takové osobnosti dělají z Brna respektované středoevropské město s perspektivní budoucností,“ dodal náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Rada města Brna nominovala:


• v oblasti technické vědy:
 prof. RNDr. Jaroslava Cihláře, CSc.

• v oblasti přírodní vědy: Ing. Dr. Františka Gregora, CSc., dr.h.c.

• v oblasti lékařské vědy a farmacie: prof. MUDr. Ivana Rektora, CSc.

• v oblasti společenské vědy: prof. PhDr. Lubomíra Slavíčka, CSc.

• v oblasti architektura a urbanismus: prof. Ing. arch. Petra Pelčáka

• v oblasti výtvarné umění a design: Marii Plotěnou

• v oblasti hudba: Mojmíra Bártka

• v oblasti literární činnost: Ludvíka Němce

• v oblasti žurnalistika a publicistika: prof. PhDr. Jindřišku Bártovou

• v oblasti dramatické umění: Miroslava Částka

• v oblasti sport: Bc. Adama Ondru

• v oblasti mezinárodní spolupráce města Brna: Hannu Zakhari

• v oblasti zásluhy o svobodu a demokracii: Simonu Hradílkovou

• v oblasti mimořádný přínos městu Brnu: Markuse Dettenhofera, Ph.D.

• v oblasti in memoriam: Janu Novotnou