Nová děkanka Hudební fakulty JAMU, profesorka Barbara Maria Willi bude inaugurována 9. listopadu

V pondělí 9. listopadu 2020 ve 13 hodin bude v pracovně rektora JAMU a za přítomnosti vedení školy inaugurována nová děkanka Hudební fakulty JAMU. Profesorka Barbara Maria Willi byla zvolena Akademickým senátem HF JAMU 23. října a své volební období oficiálně zahájí 16. listopadu 2020. Ve svém úřadu je potvrzená do 15. listopadu 2024. 

Slavnostní akt uvedení do funkce se díky vládním nařízením musí uskutečnit toliko v komorní verzi za přítomnosti hlavy akademie, prorektorů, inaugurované děkanky, předsedy Akademického senátu HF JAMU a kvestorky školy. 

 

Srdečně gratulujeme!