Nová děkanka Hudební fakulty JAMU, profesorka Barbara Maria Willi Ph.D., byla inaugurována

V pracovně rektora JAMU prof. Mgr. Petra Oslzlého se dnes odpoledne uskutečnila inaugurace nové děkanky Hudební fakulty brněnské akademie. Do úřadu tak byla uvedena prof. Barbara Maria Willi, Ph.D. Slavnostní akt se díky vládním nařízením musel uskutečnit v komorní verzi za přítomnosti hlavy akademie, prorektorů, inaugurované děkanky, jejího předchůdce prof. Jindřicha Petráše, předsedy Akademického senátu HF JAMU prof. MgA. Jana Jiraského , Ph.D. a kvestorky školy. Právě kvestorka JUDr. Lenka Valová s insignií JAMU celý obřad zahájila a vedla. Profesorka Willi složila nad insignií školy předepsaný slib, který následně stvrdila svým podpisem. Profesorka Barbara Maria Willi byla zvolena Akademickým senátem HF JAMU 23. října a své volební období oficiálně zahájí 16. listopadu 2020. Ve svém úřadu je potvrzená do 15. listopadu 2024.

Srdečně gratulujeme!

? Luboš Mareček