Novou děkankou Hudební fakulty JAMU bude profesorka Barbara Maria Willi

Do čela Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění se v nadcházejících čtyřech letech postaví profesorka Barbara Maria Willi, Ph.D.  V tajné volbě o tom rozhodl při svém dnešním podvečerním zasedání akademický senát této fakulty. Kandidaturu na funkci děkana nakonec přijali dva akademici. Profesorka Willi se o vedení Hudební fakulty JAMU ucházela s docentem MgA. Vítem Spilkou.
Devět přítomných senátorů v tajném hlasování rozhodlo o tom, že senát HF JAMU navrhne rektorovi akademie ke jmenování děkankou HF JAMU profesorku Willi, která získala pět z devíti platných hlasů. „Být děkankou pro mne znamená velký závazek postavit se za rovnocennost umění a vědy,“ uvedla po svém zvolení vítězka prvního volebního kola. Dvouhodinové zasedání se na základě aktuálních opatření vlády odehrálo bez přímé účasti publika. Bylo ale možné sledovat přenos zasedání i aktivně přispět do diskuse s kandidáty prostřednictvím videomeetingu ZOOM. Profesorka Willi do úřadu nastoupí v půli listopadu, kdy jí ho po osmiletém působení předá děkan prof. Mg.A. Jindřich Petráš. Ten se dnešního zasedání senátu též zúčastnil; předseda AS HF JAMU prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D. ještě před začátkem rokování a následnou tajnou volbou stávající hlavě fakulty poděkoval.

FOTO: Luboš Mareček