Online debata o společenské odpovědnosti na českých VVŠ také za účasti rektora JAMU

Přijměte pozvání na online debatu o společenské odpovědnosti na českých vysokých školách. Za JAMU se do diskuze zapojí rektor školy prof. Mgr. Petr Oslzlý.  Jak si představit společensky odpovědnou organizaci a jak můžou tento přístup zapojit do svého fungování vysoké školy? Společensky odpovědným chováním může být nejen zlepšování kvality pracovního prostředí pro zaměstnance, filantropie nebo zapojení do ochrany životního prostředí, ale také třeba transparentní zadávání veřejných zakázek. Více informací najdete v přiložené tiskové zprávě.

Debata pořádaná sedmi vysokými školami se uskuteční 23. 6. 2020 od 15:00 v místnosti 527 na Fakultě sociálních studií, Joštova 1, Brno. Bude také možné ji sledovat na webu Universitas.cz a na FB eventu https://www.facebook.com/events/631330044129243/.

Tisková zpráva:

Společenská odpovědnost univerzit jsou transparentní zakázky i pomoc se zvládáním klimatické změny

Jak si představit společensky odpovědnou organizaci a jak můžou tento přístup zapojit do svého fungování vysoké školy? Společensky odpovědným chováním může být nejen zlepšování kvality pracovního prostředí pro zaměstnance, filantropie nebo zapojení do ochrany životního prostředí, ale také třeba transparentní zadávání veřejných zakázek.

V on-line debatě streamované na sociálních sítích s možností zapojení publika vystoupí nejen zástupci vysokých škol z řad akademiků a studentů, ale také lidé prosazující společensky odpovědné chování na úrovni inovační instituce, kraje i ministerstva.

Vysoké školy zastoupí rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Petr Oslzlý, Vysoké učení technické v Brně vyšle akademičku Annu Putnovou a z Masarykovy univerzity dorazí kvestorka Marta Valešová. Své zastoupení budou mít také studenti, a to Filip Kouřil z Mendelovy univerzity v Brně, který se už od střední školy zajímá o ekologii a etiku a dvakrát byl jako dobrovolník v indonéském pralese, kdy pro spolek Prales dětem pořádal finanční sbírku. V té se mu povedlo vybrat peníze na výkup 4,5 tisíce metrů čtverečních pralesa. Vojtěch Kundrát zastoupí jak Masarykovu univerzitu, tak Vysoké učení technické, kde se primárně věnuje studiu chemie. Se svým vynálezem nanovlákenného filtru odjel do Tanzanie, kde s místními obyvateli testoval jednoduchý způsob získávání pitné vody. Ještě výrazněji pak zarezonoval další projekt, na kterém se přímo podílel, kdy na síti Hithit lidé vybrali více než 360 000 korun na výrobu opalovacích krému pro komunitu albínů v Ghaně.

Svého zástupce v debatě představí i Jihomoravský kraj, a to náměstka hejtmana JMK Jana Vitulu, který se zabývá regionálním rozvojem a podílel se také na vzniku jedné z prvních verzí operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Za Jihomoravské inovační centrum vystoupí marketingový ředitel Michal Veselý, který se v minulosti podílel například na vzniku soutěže Evropský strom roku (treeoftheyear.org) nebo spoluvedl Ekofilm festival. Zajímá se o projekty z oblastí změny klimatu, zelené infrastruktury, regenerace měst, cirkulární ekonomiky, efektivního využívání zdrojů či energetické účinnosti. Vzdáleně se k debatě připojí také Adam Gromnica, který má na Ministerstvu práce a sociálních věcí na starosti oblast veřejných zakázek.

Celou moderovanou diskusí provede akademička Mendelovy univerzity Sylvie Formánková. Její dlouhodobou specializací je právě společenská odpovědnost a snaha informovat o tomto v Česku zatím nepříliš rozšířeném fenoménu širokou veřejnost. Na MENDELU založila Centrum společenské odpovědnosti a udržitelnosti.

Debata se uskuteční 23. 6. 2020 od 15:00 v místnosti 527 na Fakultě sociálních studií, Joštova 10. Veřejnost bude moci přenos sledovat na sociálních sítích, na webu Universitas a následně také ze záznamu. Na brněnskou debatu o obecném tématu společenské odpovědnosti navážou na podzim další dvě setkání v Ostravě a Praze, která by se měla zaměřit na konkrétnější nástroje společenské odpovědnosti, a to na roli vysokých škol při propuknutí celospolečenské krize a na pomoc se zvládáním klimatické změny.

Do brněnského setkání se zapojí Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Technická univerzita v Liberci, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích a Vysoké učení technické v Brně.

Mediálními partnery jsou magazín vysokých škol Universitas a MUNI TV.

Pozvánku naleznete zde