Kolejní komise

Kolejní komise

Složení Kolejní komise pro akademický rok 2013/2014

 • Prof. PhDr. Václav Cejpek, prorektor JAMU v Brně
 • doc. PhDr. Silva Macková, proděkanka DIFA JAMU v Brně
 • doc. MgA. Jana Goliášová, proděkanka HF JAMU v Brně
 • Ing. Jaroslav Geršl, ředitel IVU centra Astorka
 • Ing. Ivana Oulehlová, vedoucí studijního oddělení DIFA JAMU v Brně
 • Jana Jarošová, vedoucí studijního oddělení HF JAMU v Brně
 • Jana Hálová, studijní oddělení rektrorátu JAMU v Brně
 • MgA. Gabriel Rovňák, student HF JAMU v Brně
 • Juraj Augustín, student DIFA JAMU v Brně
 • Tamara Novotná (Konečná), provozní koleje
 • Jiří Spáčil, počítačové zpracování dat

Zápisy z jednání Kolejní komise

New Old A-Z Z-A

  Show folder in IS: /do/54/doc/astor/kolejni_komise/ (may contain more files).