Kolejní rada / názory studentů

Kolejní rada  

Kolejní rada je voleným a nezávislým orgánem zastupujícím zájmy ubytovaných studentů zejména při jednání s ředitelem, případně s ostatními ubytovanými v koleji. Je volena ze studentů ubytovaných v koleji na příslušný akademický rok.

Má právo být informována o všech změnách v provozu koleje. Naopak má za povinnost informovat ředitele koleje o závažných skutečnostech, které mají negativní vliv na podmínky života ubytovaných v koleji. Posláním Kolejní rady je projednávat a dávat svá vyjádření k dokumentům, které jí předkládá ředitel koleje.

Ubytovaní studenti mohou kontaktovat členy Kolejní rady osobně, nebo využít schránky Kolejní rady v přízemí.

Kolejní rada pro akademický rok 2019/2020 nebyla zvolena.

  • Studenti se mohou obracet přímo na ředitelku koleje.

Kolejní rada pro akademický rok 2019/2020 nebyla zvolena.

Kolejní rada pro akademický rok 2018/2019 nebyla zvolena.

Kolejní rada pro akademický rok 2017/2018 nebyla zvolena.

Kolejní rada pro akademický rok 2016/2017 nebyla zvolena.

Kolejní rada pro akademický rok 2015/2016 nebyla zvolena.

Kolejní rada pro akademický rok 2014/2015 nebyla zvolena.

Kolejní rada pro akademický rok 2013/2014 nebyla zvolena.

Kolejní rada pro akademický rok 2012/2013 nebyla zvolena.

Kolejní rada pro akademický rok 2011/2012 nebyla zvolena.

Kolejní rada pro akademický rok 2010/2011 nebyla zvolena.

Kolejní rada pro akademický rok 2009/2010 nebyla zvolena.

Zápisy z jednání Kolejní rady

2008-10-14

2008-04-03

2008-01-16

2007-11-01