ÚHRADA KOLEJNÉHO

ÚHRADA KOLEJNÉHO NA KOLEJI ASTORKA

Úhrada kolejného podle odstavce 1 ubytovací smlouvy bude za měsíc říjen provedena v hotovosti. Počínaje listopadem bude prováděna pouze formou inkasa. Inkaso je ubytovatel oprávněn provést kdykoli v období od 8. do 15. dne daného měsíce podle ubytovací smlouvy a ubytovaný se zavazuje v tomto období mít na účtu dostatek prostředků k jeho provedení.

Jak zřídit úhradu inkasem ?

  • Zajít do své banky a zadat „svolení k inkasu“ ze svého účtu ( příp. jiného plátce – např. rodičů ) ve prospěch účtu JAMU vedeného u KB číslo 27 – 0493910247 / 0100 s měsíčním limitem nejméně ve výši dvojnásobku kolejného, a to do sedmi dnů od podpisu ubytovací smlouvy.
  • Přihlásit se při změně čísla účtu na adrese http://prihlasky.jamu.cz/ a zadat údaje o svém účtu a zajít za provozní koleje se změnou čísla účtu.
  • Potom jen mít na účtu dostatek hotovosti k provedení inkasa v období od 8. do 15. dne daného měsíce.

 

Jak úhrada inkasem funguje ?

  • Jednou za měsíc (v období od 8. do 15. dne daného měsíce) odešle kolej příkaz k provedení inkasa do banky.
  • Po provedení inkasa bankou se platby přiřadí do databáze k příslušným studentům.
  • Pokud se úhrada kolejného z nějakých důvodů neprovede je třeba zaplatit kolejné v hotovosti u provozní koleje. Platba v hotovosti bude navýšena o 50,- Kč. Ve své bance zjistíte proč platbu neprovedla.
  • Při úhradě inkasem máte zaručeno, že Vaše kolejné bude uhrazeno včas a vy budete mít o starost méně.

Důležité – úhrada pouze inkasem
Platební příkaz ani trvalý příkaz není možno použít. Jediným možným způsobem je bezhotovostní platba inkasem. Nepoukazujte proto za ubytování kolejím peníze žádným jiným způsobem ( trvalý příkaz atd.). Takové platby nebudou akceptovány.

 


Nejčastější otázky:

Úhrada kolejného inkasem neprošla.

Na http://prihlasky.jamu.cz/ si zkontrolujte zda vámi zadané číslo účtu je správně zapsané. Ve své bance se zeptejte, z jakého důvodu inkaso nebylo provedeno. Kolejné, které neprošlo inkasem uhradí student za daný měsíc hotovostí u provozní koleje. Platba v hotovosti bude navýšena o 50,- Kč.

Je možné platit jinak než inkasem ?

Není. Úhrada kolejného pouze formou inkasa.

Mohou platit kolejné rodiče ze svého účtu ?

Ano, je možné platit kolejné z jakéhokoliv účtu, na kterém je zřízen souhlas k inkasu na účet kolejí.

Co se stane, když na účtu nebudou peníze ?

Inkaso nebude provedeno. Jelikož inkaso nebude provedeno, bude student upozorněn na úřední desce o neprovedení inkasa a kolejné uhradí u provozní koleje v hotovosti. Platba v hotovosti bude navýšena o 50,- Kč. Pokud tak neučiní včas bude mu přičtena pokuta 400,- Kč za pozdní platbu podle ubytovací smlouvy.

Jakou částku a dobu platnosti mám zadat v bance na souhlas k inkasu ?

Maximální limit nejméně ve výši 4000,- Kč. Doba platnosti doporučujeme dát neomezenou.

Minulý školní rok jsem platil(a) inkasem. Musím inkaso obnovit ?

Pokud máte „ svolení k inkasu“ aktivní nové zadávat nemusíte.

 

Další informace Vám poskytne provozní koleje.