Fond umělecké dokumentace

Fond umělecké dokumentace

Fond umělecké dokumentace ( FUD) je součástí Knihovny JAMU. Zpracovává a archivuje umělecké dokumenty z produkce Divadelní a Hudební fakulty JAMU.Získané dokumentační materiály třídí stejně jako všechny další informace o inscenacích a festivalech obou fakult. Ve Fondu umělecké dokumentace jsou uloženy programy, fotografie, plakáty z činoherních i operních představeních od roku 1949 do současnosti. Dále jsou zde archivovány videozáznamy inscenací z let 1991-2009 i novinové výstřižky obsahující recenze na studentské divadelní a operní inscenace uváděné ve Studiu Marta nebo v Komorní opeře. Speciální fond dokumentace se v posledních letech rozšířil o scénáře a videozáznamy inscenací a také o dokumenty, které zachycují nové studentské aktivity, např. tvůrčí dílny, pracovní semináře. Tento cenný dokumentační materiál je důležitým zdrojem informačních a studijních materiálů pro pedagogickou práci i pro uživatele knihovny. V současné době je digitalizováno několik set dokumentů a je uloženo v digitálním úložišti.
FUD vyhledává, ukládá a poskytuje dokumenty pro studenty a pedagogy JAMU, ale také pro odbornou veřejnost.

K 60. výročí založení JAMU uspořádal FUD výstavu dokumentů z inscenací školního studia Marta ve foyer Kabinetu múz.

Novinky z Fondu umělecké dokumentace

Na začátku akademického školního roku 2009/2010 získal Fond umělecké dokumentace novou kancelář v prostorách multimediální studovny prvním podlaží Knihovny JAMU. Další důležitou novinkou je katalogizace inscenací Studia Marta v knihovnímsystému ALEPH 500, která usnadňuje vyhledávání údajů o režisérech, dramaturzích a účinkujících. Postupující digitalizace dalších dokumentů, umožní v blízké budoucnosti vyhledávání fotografií, recenzí nebo videí z inscenací. Na FUD se neustále obracejí studenti JAMU i jiných umělecky zaměřených vysokých škol s žádostmi o získání či doplnění odborných informací o umělecké činnosti JAMU. FUD se také podílel na vzniku obsáhlé publikace o 20 ročnících mezinárodního festivalu divadelních škol Setkání/Encounter.

Seznam inscenací Komorní opery z Fondu umělecké dokumentace

Seznam inscenací divadelního studia Marta z Fondu umělecké dokumentace

Kontakt:

MgA. Michal Kovalčuk
tel: 54259 2208
e-mail: 13816@post.jamu.cz
UČO: 13816
Knihovna
Novobranská 3, 662 15
2NP dveře KNIH