Služby

Meziknihovní výpůjční služby (MVS) 
Půjčovna a studovna
 • výpůjční služby: absenční výpůjčky, prezenční výpůjčky (studovna)
 • referenční služby (poskytování informací o fondech knihovny a externích informačních zdrojích)
 • vybraná oborová literatura a časopisy ve studovně, 
 • audiovizuální technika ve studovně (CD, DVD, videokazety)
 • kopírovací stroj (kopie, skenování, tisk)
 • přístup na internet (včetně wifi)
 • 8 počítačů, 38 studijních míst
 • Poprvé v Knihovně JAMU (leták)
 • Kontakt: Mgr. Josef Blažek. blazek@jamu.cz, knihovna@jamu.cz, tel.: 542 59 2201
Elektronické služby
Informační vzdělávání
 • vstupní exkurze do knihovny pro 1. ročníky, přednášky pro doktorandy
 • konzultace (osobní, e-mailem) při vyhledávání v informačních bázích (katalogy, EIZ) a další
 • metodická pomoc při psaní závěrečných (diplomových) prací – formální úprava, jak správně citovat, citační etika, plagiátorství
Reprografické služby
 • kopírování, tisk, skenování, kroužková vazba
 • platba pouze v hotovosti (ceny viz Knihovní řád)

Více informací získáte na dalších stránkách knihovny

Kontakt:

Meziknihovní výpůjční služby (MVS), akvizice časopisů:

Božena Kalousková
tel: 54259 2205
e-mail: 18649@post.jamu.cz
UČO: 18649
Knihovna
Novobranská 3, 662 15
2NP dveře KNIH

Informační vzdělávání, elektronické informační zdroje:

Mgr. et Mgr. Jana Krůčková
tel: 54259 2211
e-mail: 20155@post.jamu.cz
UČO: 20155
Knihovna
Novobranská 3, 662 15
2NP dveře KNIH

Půjčovna a studovna, výpůjční protokol:

Mgr. Josef Blažek
tel: 54259 2201
e-mail: 18648@post.jamu.cz
UČO: 18648
Knihovna
Novobranská 3, 662 15
2NP dveře KNIH