Tento web je určen pouze pro testovací účely!

Aktuální informace najdete na stávajícím oficiálním webu školy na www.jamu.cz.
Děkujeme za pochopení
.

Závěrečné práce JAMU v Brně

Závěrečné (bakalářské, diplomové, disertační, habilitační) práce JAMU 

Také pro přebírání informací z těchto prací (stejně jako z knih, článků, sborníků, webových stránek, norem, videí, blogů, prezentací, pořadů v rozhlase a televizi) je nutno respektovat zásady citační etiky – citování zdroje, ze kterého čerpáme ⇒ autorský zákon, zpětné ověření myšlenek, získání širšího kontextu k problematice atd., jinak se dopouštíme plagiátorství =  kopírování, spojování textů, vylepšování literatury, „autocitace“.