Závěrečné práce JAMU v Brně

Závěrečné (bakalářské, diplomové, disertační, habilitační) práce JAMU

  • starší práce do r. 2005 pouze v tištěné podobě (prezenčně), r. 2006-2012 tištěné+v pdf,  od r. 2013 pouze v pdf
  • záznamy na tištěné i elektronické práce jsou také v katalogu Aleph https://aleph.jamu.cz/ – báze Vysokoškolské práce (lze hledat podle autora, vedoucího práce, roku, tématu = Předmět)
  • Závěrečné práce HF (šablona, desky)
  • Závěrečné práce DF (šablona, desky)
  • Závěrečné práce většiny českých univerzit, včetně JAMU obsahuje Národní registr VŠKP na adrese: http://www.theses.cz 

Také pro přebírání informací z těchto prací (stejně jako z knih, článků, sborníků, webových stránek, norem, videí, blogů, prezentací, pořadů v rozhlase a televizi) je nutno respektovat zásady citační etiky – citování zdroje, ze kterého čerpáme ⇒ autorský zákon, zpětné ověření myšlenek, získání širšího kontextu k problematice atd., jinak se dopouštíme plagiátorství =  kopírování, spojování textů, vylepšování literatury, „autocitace“.

Kontakt:

Mgr. Josef Blažek
tel: 54259 2201
e-mail: 18648@post.jamu.cz
UČO: 18648
Knihovna
Novobranská 3, 662 15
2NP dveře KNIH