Tento web je určen pouze pro testovací účely!

Aktuální informace najdete na stávajícím oficiálním webu školy na www.jamu.cz.
Děkujeme za pochopení
.

Nakladatelství JAMU v Brně

Všeobecné informace

Samostatné nakladatelství (do srpna 2017 pod názvem Ediční středisko JAMU) existuje na Janáčkově akademii múzických umění od roku 2000. Jeho posláním je vydávání studijních materiálů (skript) pro posluchače školy a vytváření kvalitních podmínek pro publikační činnost pedagogů JAMU. Vydává studijní, vzdělávací a odborné publikace z historie a teorie hudby, divadla, scénografie, dramatické výchovy, managementu, rozhlasu a televize i dalších příbuzných oborů. Publikuje sborníky z odborných konferencí, slovníky, cizojazyčné odborné terminologie, metodické příručky, skripta a eseje; nevyhýbá se ani překladovým titulům. Nepravidelně vydává také bulletin JAMU Občasník a poskytuje tiskové a editorské služby rektorátu a oběma fakultám. Některé publikace, zejména s hudebně-vědnou tematikou a sborníky z konferencí, vycházejí také v anglickém jazyce. Nakladatelství ročně vyprodukuje okolo 20 titulů, které se zde kompletně redakčně zpracovávají, využívá i služeb externích tiskáren.

Nakladatelství

Základní informace
Zaměstnanci
Otevírací doba
E-shop

Kontakt

Adresa: 
Novobranská 3
662 15 Brno

Telefon: 54259 2105

Neučitelští pracovníci