Osoba

doc. Mgr. Richard Fajnor
tel: 54259 1645
e-mail: fajnor@jamu.cz
UČO: 5606
Katedra kompozice a multimediální tvorby
Komenského nám. 6, Brno 662 15
2NP dveře 113
Členství v akademických orgánech Funkce
Oborová rada Kompozice a teorie kompozice HF člen
Pracoviště Funkce
Katedra kompozice a multimediální tvorby Docent

Name Type Year
FAJNOR, Richard. Art's Birthday. 2017. Původní umělecké práce 2017

Životopis

Identifikace osoby
 • Richard Fajnor
  nar. 1965, Skalica, Slovensko
Pracoviště
 • Katedra komponování, dirigování a operní režie
Funkce na pracovišti
 • Garant oboru Multimediální kompozice
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1.6.2011 habilitace na VŠVU Bratislava v oboru Výtvarné umenie - Fotografia a nové médiá
 • 1989-1994 VŠPg (nyní UKF) v Nitře obor psychologie - výtvarná výchova
 • 1980–1984 Gymnázium Mirka Nešpora Skalica
Přehled zaměstnání
 • od r. 2010 pedagog Katedry teorií a dějin umění FaVU VUT v Brně
 • od r. 2009 pedagog oboru Multimediální kompozice HF JAMU v Brně
 • 2005-2009 externí spolupracovník HF JAMU v Brně
 • 2002-2010 vedoucí Ateliéru multimédia FaVU VUT v Brně
 • 2000-2003 odborný asistent Ateliéru nových médií I. AVU Praha
 • 1998-2002 odborný asistent Ateliéru video FaVU VUT v Brně
 • 1996-1998 odborný asistent Ateliéru video-multimedia-performance FaVU VUT v Brně
 • 1994-1996 odborný asistent Ateliéru konceptuálních tendencí FaVU VUT v Brně
 • 1987-1989 základní vojenská služba
 • 1996-1997 grafik, Okresné osvetové stredisko Senica
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 4. 6. 2014 – 13. 6. 2014: Accademia di Belle Arti di Palermo, Palermo, ITA
  • Erasmus
 • 1. 6. 2007 – 15. 6. 2007: Academy of Fine Arts, Lecce, ITA
  • Erasmus
 • 1. 7. 2004 – 30. 9. 2004: Kultur Kontakt, Wien, AUT
  • stipendium
 • 2. 6. 2003 – 20. 6. 2003: The Moholy-Nagy University of Art and Design, Budapest, HUN
  • výměnný přednáškový pobyt, Ceepus
 • 27. 3. 2000 – 5. 5. 2000: Academy of Fine Arts, Zagreb, HRV
  • výměnný přednáškový pobyt, Ceepus
 • 1. 10. 1998 – 27. 11. 1998: The School of The Art Institute of Chicago, Chicago, USA
  • ArtsLink 98 CEC rezidenčný pobyt v The School of The Art Institute of Chicago, Illinois, U.S.A.
Univerzitní aktivity
 • 2010-2018 členství v Umělecké radě JAMU v Brně
 • 2010-2017 prorektor pro zahraniční vztahy, vědu a výzkum JAMU v Brně
 • 2017-2018 prorektor pro zahraniční styky a zajišťování a hodnocení kvality JAMU v Brně
Mimouniverzitní aktivity
 • od r. 2015 členství ve Vědecké radě UJEP Ústí nad Labem
 • 2011-2019 členství v pracovní skupině Akreditačnej komisie MŠVVŠ SR
 • 2011-2019 členství v Umělecké radě FaVU VUT v Brně
 • od r. 2008 členství v expertní skupině ELIA Amsterdam (European League of Institutes of the Arts)
 • od r. 2007 členství v Umělecké radě FUD UJEP Ústí nad Labem
 • 2006-2010 statutární zástupce FaVU VUT Brno
 • 2008-2010 proděkan pro zahraniční styky a rozvoj FaVU VUT v Brně
 • 2004-2008 proděkan pro studijní záležitosti FaVU VUT Brno

18. 11. 2020