Osobnosti světové hudby a divadla hodnotí výzkum na JAMU

Mezinárodní hodnocení kvality výzkumu na JAMU:

Ve dnech 22. a 23. října probíhá na JAMU tzv. on-site visit mezinárodního evaluačního panelu s cílem zhodnotit kvalitu naší výzkumné činnosti a doktorského studia. Významné osobnosti světového divadla a hudby a jejich teoretické reflexe John Butler (Birmingham City University), Paul Christiansen (Seton Hall University), Paul Fryer (University of Leeds/London South Bank University), Johan Haarberg (Society for Artistic Research) a Patrice Pavis (emeritní profesor University of Kent in Canterbury a Paris VIII University) a jejich čeští kolegové Lubomír Tyllner (Akademie věd ČR) a Petr Bilík (Univerzita Palackého Olomouc) uskuteční desítku rozhovorů se zástupci vedení JAMU, pedagogy, výzkumnými pracovníky, studenty či absolventy. V důsledku epidemie koronaviru bohužel panelisté nemohli dojet do Brna osobně, takže všechny rozhovory mají formu videokonference.

„Výsledkem hodnocení bude podrobná evaluační zpráva, která zhodnotí kvalitu naší výzkumné činnosti a doktorského studia a doporučí JAMU kroky k dalšímu rozvoji těchto oblasti. Velmi si vážíme ochoty těchto celosvětově respektovaných osobností podělit se o své zkušenosti i znalosti při hodnocení naší činnosti,“ uvedl k mimořádné akci její hlavní organizátor, prorektor pro tvůrčí činnost JAMU doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D.