Poslední rozloučení s Evou Tálskou

V noci ve čtvrtek 27. srpna 2020 zemřela významná osobnost českého divadla – výrazná absolventka JAMU, vynikající režisérka, dramatička a pedagožka Eva Tálská. Spoluzakladatelka Divadla Husa na provázku a zakladatelka Studia dům. Svou prací Eva Tálská ovlivnila celou řadu lidí, z nichž někteří se později sami stali významnými divadelními tvůrci, kteří dodnes spoluurčují podobu současného divadla. V roce 2007 se stala laureátkou Ceny města Brna.
Poslední rozloučení s Evou Tálskou se uskuteční v pondělí 7. září 2020 ve 14,00 hodin ve Velké obřadní síni krematoria města Brna.
Ve 20,00 hodin v kostele sv. Michala na Dominikánském náměstí následuje zádušní mše svatá.
Smuteční parte: