Přípravné kurzy pro zájemce o studium

Přípravné kurzy pro zájemce o studium

Hudební fakulta

Dny otevřených dveří

MEZINÁRODNÍ MISTROVSKÉ INTERPRETAČNÍ KURZY

V tradičním termínu počátkem prázdnin Vás rádi přivítáme na Mezinárodních interpretačních kurzech v Brně.

Výuka probíhá v moderně vybavené budově Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně pod odborným dohledem zkušených pedagogů a uznávaných umělců.

Kurzy jsou zaměřeny nejen na interpretaci skladeb českých autorů a na díla světové literatury, ale i na metodiku hry na nástroj.

Cembalo, kladívkový klavír a barokní komorní hra, Flétna, Hoboj, Housle, Klarinet, Klavír, Komorní hra, Kontrabas, Pikola, Zpěv

Kontaktní informace

MgA. Petra Koňárková
Vedoucí oddělení, Referent studijního oddělení
tel: 54259 1607
e-mail: konarkova@jamu.cz
UČO: 5788
Zahraniční oddělení
Komenského nám. 6, Brno 662 15
2NP dveře 102 A
Studium
HF M-HUDUM 8211870 (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Zahraniční oddělení Vedoucí oddělení
Studijní oddělení Referent studijního oddělení

Webové stránky

Divadelní fakulta

Dny otevřených dveří

Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně pořádá tak jako každoročně kurz celoživotního vzdělávání v oblasti dramatické výchovy. Tento kurz je určen především uchazečům o studium na naší škole, ve kterém mohou získat příslušné vědomosti, které jim umožní lépe se orientovat v jednotlivých studijních oborech a mohou jim pomoci při přijímacích zkouškách.

Divadelní seminář

Divadelní seminář nabízíme rovněž pro učitele základních i středních škol, žurnalisty, pracovníky reklamy apod., kteří zde mohou načerpat nové poznatky v oblasti dramatické výchovy.
Přednášky jsou vedeny renomovanými odborníky, působícími v uvedených oborech jako učitelé fakulty, budou však přitom mít elementární výukový charakter a v přednáškách uspořádaných přehledovým způsobem poskytnou uchazečům základní vědomosti o teorii a historii divadla a dalších uměleckých fenoménů v podstatě na úrovni vědomostí vyžadovaných při přijímacích zkouškách ke studiu na JAMU.

V letošním roce nabízíme účastníkům divadelního semináře možnost návštěvy představení dle vlastního výběru ve Studiu Marta nebo v Divadle na Orlí.

Kontaktní informace

Zdenka Hniličková
Asistentka děkanátu
tel: 54259 1304
e-mail: hnilickova@jamu.cz
UČO: 18680
Děkanát
Mozartova 1, Brno 662 15
3NP dveře 205
Pracoviště Funkce
Děkanát Asistentka děkanátu

Více informací zde.