Tento web je určen pouze pro testovací účely!

Aktuální informace najdete na stávajícím oficiálním webu školy na www.jamu.cz.
Děkujeme za pochopení
.

Přípravné kurzy pro zájemce o studium

Hudební fakulta

Dny otevřených dveří

MEZINÁRODNÍ MISTROVSKÉ INTERPRETAČNÍ KURZY

V tradičním termínu počátkem prázdnin Vás rádi přivítáme na Mezinárodních interpretačních kurzech v Brně.

Výuka probíhá v moderně vybavené budově Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně pod odborným dohledem zkušených pedagogů a uznávaných umělců.

Kurzy jsou zaměřeny nejen na interpretaci skladeb českých autorů a na díla světové literatury, ale i na metodiku hry na nástroj.

Kurzy jsou otevřeny pro obory fagot, flétna, hoboj, housle, klavír, komorní hra, kontrabas, pikola a zpěv.

Kontaktní informace

Zahraniční oddělení
Komenského nám. 6
662 15 Brno
2NP dveře 102 A

54259 1607

konarkova@jamu.cz

UČO: 5788

Webové stránky

Divadelní fakulta

Dny otevřených dveří

Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně pořádá tak jako každoročně kurz celoživotního vzdělávání v oblasti dramatické výchovy. Tento kurz je určen především uchazečům o studium na naší škole, ve kterém mohou získat příslušné vědomosti, které jim umožní lépe se orientovat v jednotlivých studijních oborech a mohou jim pomoci při přijímacích zkouškách.

Divadelní seminář

Divadelní seminář nabízíme rovněž pro učitele základních i středních škol, žurnalisty, pracovníky reklamy apod., kteří zde mohou načerpat nové poznatky v oblasti dramatické výchovy.
Přednášky jsou vedeny renomovanými odborníky, působícími v uvedených oborech jako učitelé fakulty, budou však přitom mít elementární výukový charakter a v přednáškách uspořádaných přehledovým způsobem poskytnou uchazečům základní vědomosti o teorii a historii divadla a dalších uměleckých fenoménů v podstatě na úrovni vědomostí vyžadovaných při přijímacích zkouškách ke studiu na JAMU.

V letošním roce nabízíme účastníkům divadelního semináře možnost návštěvy představení dle vlastního výběru ve Studiu Marta nebo v Divadle na Orlí.

Kontaktní informace

Více informací zde.