Prorektor pro studijní záležitosti

prof. PhDr. Václav Cejpek
tel: 54259 1325
e-mail: cejpek@jamu.cz
UČO: 5028
Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka
Mozartova 1 662 15 Brno

Name Type Year
CEJPEK, Václav. Městské divadlo Brno v letech 1995-2020 aneb Dramaturgie na počátku nového tisíciletí aneb Dynamické čtvrtstoletí. In 75 let Městského divadla Brno. Brno: Městské divadlo Brno, 2020. s. 21-61. n/a. ISBN 978-80-270-8069-4. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2020
BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Václav CEJPEK, Tatiana GAVALCOVÁ, Eva PASÁČKOVÁ, Radko RAJMON a Lenka VALOVÁ. Využití výsledků učení na vysokých školách : příručka pro pedagogickou praxi a vedení VŠ. 2016. 69 s. ISBN 978-80-87601-35-8. Odborná kniha 2016
BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Václav CEJPEK, Tatiana GAVALCOVÁ, Eva PASÁČKOVÁ, Radko RAJMON a Lenka VALOVÁ. Využití výsledků učení na vysokých školách : příručka pro pedagogickou praxi a vedení VŠ. 2016. 69 s. ISBN 978-80-87601-35-8. Odborná kniha 2016
BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Václav CEJPEK, Tatiana GAVALCOVÁ, Eva PASÁČKOVÁ, Radko RAJMON a Lenka VALOVÁ. Využití výsledků učení na vysokých školách : příručka pro pedagogickou praxi a vedení VŠ. 2016. 69 s. ISBN 978-80-87601-35-8. Odborná kniha 2016
CEJPEK, Václav, Jiří STROMŠÍK a Heinrich von KLEIST. Heinrich von Kleist, Princ Homburský : třetí inscenace sedmdesáté sezóny 2014/2015 : premiéra 8. a 9. listopadu 2014 na Činoherní scéně. Brno: Městské divadlo, 2014. 160 s. ISBN 978-80-260-7388-8. Odborná kniha 2014
CEJPEK, Václav, Jan LATZKA, Ladislav STÝBLO, Petr KRACIK a Klaus MANN. Klaus Mann, Mefisto : příběh jedné kariéry : premiéra 9. února 2013 : šestá inscenace šedesáté osmé sezóny 2012/2013 : Městské divadlo Brno, Činoherní scéna. Brno: Městské divadlo Brno, 2013. 183 s. ISBN 978-80-260-4003-3. 2013
STACH, Jiří, Milan TVRDÍK, Václav CEJPEK, Jiří ZÁVIŠ, Jef KRATOCHVIL, Tino KRATOCHVIL a Martin WALSER. Martin Walser, Všemocný pan Krott : rekviem za nesmrtelného : česká premiéra 5. října 2013 : druhá inscenace šedesáté deváté sezóny 2013/2014 : Městské divadlo Brno, Činoherní scéna. Brno: Městské divadlo Brno, 2013. 185 s. ISBN 978-80-260-5228-9. 2013
CEJPEK, Václav. Obraz světa v dramatickém díle Thomase Bernharda. In Přednáška o divadle a umění. Brno: JAMU Brno, 2007. s. 71-76. ISBN 978-80-86928-24-1. Stať ve sborníku 2007
CEJPEK, Václav. Text jako předloha divadelní inscenace. In Přednáška o divadle a umění. Brno: JAMU Brno, 2007. s. 115-122. ISBN 978-80-86928-24-1. Stať ve sborníku 2007
CEJPEK, Václav. Co zbylo z Ibsena? In Ipse ipsa Ibsen. Sobrní ibsenovských studií. Soběslav: Nakladatelství Elg, 2006. s. 170-183. ISBN 80-239-6129-2. Stať ve sborníku 2006
CEJPEK, Václav a Karolína STEHLÍKOVÁ. Ipse ipsa Ibsen : sborník ibsenovských studií. In Gaupe. Vyd. 1. Soběslav: Elg, 2006. 244 s. Gaupe. ISBN 80-239-6129-2. 2006
CEJPEK, Václav a Alois MRŠTÍK. Alois a Vilém Mrštíkové, Maryša : [sezóna 2000-2001, premiéra 15. června 2001 v Mahenově divadle. V Brně: Národní divadlo v Brně, 2001. 24 s. ISBN 80-238-9327-0. 2001
CEJPEK, Václav. Botho Strauss, Ithaka : česká premiéra 19. října 2001 v Mahenově divadle. V Brně: Národní divadlo, 2001. 17 s. ISBN 80-238-9151-0. 2001
CEJPEK, Václav. William Shakespeare, Sen noci svatojánské : první premiéra 20. října 2000, druhá premiéra 21. října 2000 v Mahenově divadle. Brno: Národní divadlo, 2000. 12 s. ISBN 80-238-8129-9. 2000
CEJPEK, Václav. Georges Feydeau, Champignolem proti své vůli = Georges Feydeau, Champignol malgré lui : premiéra 16. června 2000 v Mahenově divadle. V Brně: Národní divadlo, 2000. 12 s. ISBN 80-238-8131-0. 2000
CEJPEK, Václav. Friedrich Dürrenmatt, Král Jan : podle Shakespeara : premiéra 22. října 1999 v Mahenově divadle. V Brně: Národní divadlo v Brně, 1999. 12 s. ISBN 80-238-8132-9. 1999
SRBA, Zbyněk a Václav CEJPEK. Alois Jirásek, Lucerna : premiéra 20. března 1998 v Mahenově divadle. V Brně: Národní divadlo v Brně, 1998. 20 s. ISBN 80-238-9332-7. 1998
CEJPEK, Václav. Franz Werfel, Kozlí zpěv : [premiéra 19. června 1998 v Mahenově divadle. V Brně: Národní divadlo v Brně, 1998. 20 s. ISBN 80-238-3046-5. Odborná kniha 1998
SEDLÁK, Jan a Václav CEJPEK. Mahenovo divadlo v Brně. Brno: Národní divadlo v Brně, 1998. 40 s. ISBN 80-238-2403-1. 1998
CEJPEK, Václav. Alejandro Casona, Jitřní paní = Alejandro Casona, La dama del alba : premiéra 4. dubna 1997 v Mahenově divadle. V Brně: Národní divadlo v Brně, 1997. 24 s. ISBN 80-238-9329-7. 1997
NAVRÁTIL, Evžen, Václav CEJPEK, Karel Jaromír ERBEN, Václav HOLLAR a František PAVLÍČEK. František Pavlíček, Tři zlaté vlasy děda Vševěda : na motivy pohádky Karla Jaromíra Erbena : premiéra 20. října 1995 v Mahenově divadle : [divadelní program. Brno: Mahenovo divadlo, 1995. 15 s. 1995
CEJPEK, Václav. Černý anděl : pokus o interpretaci dramatické tvorby Thomase Bernharda : habilitační práce. 1. vyd. Brno: JAMU, 1994. 61 s. ISBN 80-85429-15-2. 1994
CEJPEK, Václav. Černý anděl. Pokus o interpretaci dramatické tvorby Thomase Bernharda. In Černý anděl. Pokus o interpretaci dramatické tvorby Thomase Bernharda. Brno: JAMU Brno, 1994. ISBN 80-85429-15-2. Odborná kniha 1994
CEJPEK, Václav. Divadelní studie : sborník přednášek : určeno pro posl. DIFA JAMU. 1. vyd. Brno: JAMU, 1992. 65 s. ISBN 80-85429-10-1. 1992
CEJPEK, Václav. Současná německá dramatika. Brno: Městské kultur. středisko S. K. Neumanna, 1986. 32 s. 1986
CEJPEK, Václav. Současná německá dramatika. Brno: Měst. kult. středisko S. K. Neumanna, 1986. 39 s. 1986
CEJPEK, Václav. Současná německá dramatika. Brno: Měst. kult. středisko S. K. Neumanna, 1986. 33 s. 1986
CEJPEK, Václav. Současná německá dramatika. Brno: Městské kultur. středisko S. K. Neumanna, 1986. 49 s. 1986
STRAHL, Rudi a Václav CEJPEK. Před očima všech : Veselohra. In Malá řada socialist. autorů / Dilia. 1. [vyd. Praha: Dilia, 1984. 175 s. Malá řada socialist. autorů / Dilia, Sv. 112. 1984
WENDT, Albert a Václav CEJPEK. Past ve sklepě : Komické nokturno. In Malá řada socialist. autorů / Dilia. 1. [vyd. Praha: Dilia, 1982. 81 s. Malá řada socialist. autorů / Dilia, Sv. 91. 1982

Kdy a jak mne kontaktovat

Kdy a jak mne kontaktovat
nejlépe e-mailem: cejpek@jamu.cz NEBO vaclav.cejpek@post.jamu.cz TELEFON 54259 1128

Profesní vizitka