Centralizované projekty

Centralizované projekty

Centralizované rozvojové projekty JAMU 2018

Centralizované projekty neinvestiční prostředky: 3 890,00          
Centralizované projekty investiční prostředky: 600,00          
Celkem rozvojové projekty 2018  4 490,00          
   *částky v tis. Kč          
             Rozpočet
NEINVESTIČNÍ PROJEKTY
  Festivaly a přehlídky – exploatace umělecké činnosti studentů vzniklé z výuky a její vzájemné posouzení v oborech múzických umění směrem k transformaci studijních oborů na programy (AMU, JAMU) 1250
  Hlavní řešitel: prof. Ivo Medek  
  Posílení konkurenceschopnosti a kvality doktorských  studijních programů uměleckých vysokých škol v národním i mezinárodním kontextu (AMU, JAMU) 450
  Hlavní řešitel: doc. Marek Hlavica   
  Podpora spolupráce JAMU a AVU v oblasti internacionalizace se zaměřením na multimediální tvorbu (JAMU, AVU) 1300
  Hlavní řešitel: prof. Ivo Medek   
  Rozvoj společného celostátního webového portálu VŠ o vědě, vzdělávání, výzkumu a vysokém školství (18+, MU) 210
  Hlavní řešitel: Mgr. Lubomír Mareček   
  Problematika internacionalizace v prostředí veřejných vysokých škol se zaměřením na oblast lidských zdrojů (PILZ) (18+, MU) 80
  Hlavní řešitel: Ph.Dr. Eva Němcová  
  Spolupráce při přípravě studijmích IS na novou strukturu studia a technické řešení meziuniverzitní prostupnosti studia (18+, MU) 300
  Hlavní řešitel: Ing. Jan Búřil   
  Komplexní řešení ochrany osobních údajů v prostředí VŠ (18+, MU) 300
  Hlavní řešitel: Ing. Jan Búřil   
INVESTIČNÍ PROJEKTY
  Synergie technologického rozvoje a implementace nové legislativy (18+, MU) (13+, ČVUT) 600
  Hlavní řešitel: Ing. Jan Búřil   
     
Dotační program pro připomínku státních výročí v roce 2018 
  JAMU k výročím roku 2018 458
  Hlavní řešitel: prof. Václav Cejpek   

Závěrečné zprávy realizovaných projektů