Prorektor pro tvůrčí činnost

doc. MgA. Marek Hlavica , Ph.D.
prorektor pro tvůrčí činnost
tel: 54259 1333
e-mail: hlavica@jamu.cz
UČO: 5202
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Mozartova 1, Brno 662 15
2NP dveře 108
Studium
DIFA M-DRAUM 8213880 (abs.) (ukonč.)
DIFA D-DRAUM DAATVOR kombin. (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Janáčkova akademie múzických umění v Brně Prorektor pro tvůrčí činnost
Janáčkova akademie múzických umění v Brně Prorektor pro tvůrčí činnost