Tento web je určen pouze pro testovací účely!

Aktuální informace najdete na stávajícím oficiálním webu školy na www.jamu.cz.
Děkujeme za pochopení
.

doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D.

prorektor pro tvůrčí činnost

Základní informace
Životopis
Výuka
Publikace

doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D.

prorektor pro tvůrčí činnosti předseda Ediční rady JAMU člen oborové rady doktorského studijního programu DF JAMU zástupce JAMU v Society for Artistic Research (SAR) hodnotitel Národního akreditačního úřadu člen redakční rady odborného časopisu Televizní studia člen Rady segmentu RUV pro segment Audiovize

dramaturg a scénárista spolupracující s Českou televizí a TV Nova (scénáře filmů Kája a Zabi a Tajemství dešťového pokladu, seriálů Ulice, První krok, Doktoři z Počátků a několika dokumentárních filmů a dramaturg České televize - studio Brno v letech 2007-2009: seriál Poste restante, dokumentární cykly Čtenářský deník a Česko jedna báseň, záznamy divadelních představení atd.)

doc. (2013), habilitační práce Dramatická tvorba brněnského studia Československé televize (1961–1991) Ph.D. (2008), disertační práce Performanční studia, školitel prof. Petr Oslzlý MgA. (2000), diplomová práce Sonáta Mondšajn (rozhlasová dramatická tvorba Ludvíka Aškenazyho), vedoucí prof. Antonín Přidal

doc. (2013), habilitační práce Dramatická tvorba brněnského studia Československé televize (1961–1991)
Ph.D. (2008), disertační práce Performanční studia, školitel prof. Petr Oslzlý
MgA. (2000), diplomová práce Sonáta Mondšajn (rozhlasová dramatická tvorba Ludvíka Aškenazyho), vedoucí prof. Antonín Přidal

BcA.
Televizní žánry
Literární tvorba
Bakalářská diplomová práce
Seminář k bakalářské diplomové práci
Absolventský projekt
Audiovizuální projekt 1.
Audiovizuální projekt 2.
Rozhlasový/televizní projekt
MgA.
Současná audiovizuální dramatická tvorba
Oscarový scénář
Audiovizuální projekt 3.
Dílna magisterské práce
Dílna magisterského projektu
Diplomová práce
Diplomový seminář
Ph.D.
Doktorandský seminář
Základy vědecké práce

2018-2022 - Grant Technologické agentury České republiky, program Éta (společný projekt JAMU a Masarykovy univerzity - Fakulty sociálních studií): Komplexní skríningový diagnostický systém GIS
2015-2017 - Grant Grantové agentury České republiky: Dramatická tvorba ostravského studia Československé televize (1955–1991)
2010-2012 - Grant Grantové agentury České republiky: Dramatická tvorba brněnského studia Československé televize (1961–1991)

prorektor pro tvůrčí činnosti
předseda Ediční rady JAMU
člen Programové rady Divadla na Orlí
zástupce JAMU v Society for Artistic Research (SAR)

prorektor pro tvůrčí činnosti a docent Ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky Divadelní fakulty JAMU

PracovištěTelefonPracovní zařazení
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky
docent
Kabinet pro výzkum divadla a dramatu
vědecký pracovník
Sekretariát rektora
prorektor pro tvůrčí činnost
Studium
Divadelní fakulta
DIFA M-DRAUM 8213880 (abs.) (ukonč.)

léto 2018

zima 2017

léto 2017

zima 2016

léto 2016

zima 2015

léto 2015

zima 2014

léto 2014

zima 2013

Název díla
HLAVICA, Marek. Instituce a jejich duše. In SATKOVÁ, Naďa – ŠKROBÁNKOVÁ, Klára. Přednášky o divadle a umění 2. Brno: JAMU, 2018. s. 345-350, 6 s. ISBN 978-80-7460-139-2.
HLAVICA, Marek. Strategie dramaturgie. In Monika Horsáková, Irena Kocí, Miroslav Zelinský. Proměny dramaturgie - Profesní a pedagogická východiska současné dramaturgie. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. s. 41-47, 7 s. ISBN 978-80-7510-267-6.
HLAVICA, Marek. Dramatická tvorba ostravského studia Československé televize (1955-1991). 1. vyd. Brno: Nakladatelství JAMU, 2017. 612 s. ISBN 978-80-7460-129-3.
HLAVICA, Marek. Obraz normalizační společnosti v dramatické tvorbě tehdejšího brněnského studia Československé televize. In KAŇKA, Petr, KOFRÁNKOVÁ, Václava, MAYEROVÁ, Ingrid, ŠTOLL, Martin a kol.. AUTOR-VIZE-MEZE-TELEVIZE. 1. vyd. Praha, Bratislava: Česká televize, Ústav pro studium totalitních režimů a Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2015. s. 94-98. ISBN 978-80-7404-176-1.
BEDNAŘÍK, Petr, Jan ČULÍK, Jaroslav DÓCZY, Július GAJDOŠ, Marek HLAVICA, Tomáš HUČKO, Jadwiga HUČKOVÁ, Petr KAŇKA, Václava KOFRÁNKOVÁ, Petr KOPAL, Milan KRUML, René LUŽICA, Ingrid MAYEROVÁ, Juliána MINÁRIKOVÁ, Daniel RŮŽIČKA, Soňa SCHNEIDEROVÁ, Ivan STADTRUCKER, Milan ŠMÍD, Viera ŠTEFANCOVÁ, Martin ŠTOLL, Dominika ŠVECOVÁ, Rudolf URC, Ján VIŠŇOVSKÝ, Jaromír VOLEK a Jana WALDNEROVÁ. Autor - vize - meze - televize. Vydání první. 2015. 240 s. ISBN 978-80-7404-176-1.
HLAVICA, Marek. Autor stržený proudem a stísněný tvarem. Svět rozhlasu, Praha: Český rozhlas, 2015, roč. 2015, č. 33, s. 52-56. ISSN 1213-3817.
HLAVICA, Marek. SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010-2014. 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2015. ISBN 978-80-7460-077-7.
HLAVICA, Marek. Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. 1. vyd. Brno: Divadelní fakulta JAMU, 2014. ISBN 978-80-7460-051-7.
HLAVICA, Marek, Zbyněk SRBA a Petr FRANCÁN. Theatre Faculty of the Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno. Brno: Theatre Faculty of the Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno, 2014. 161 s. ISBN 978-80-7460-051-7.
HLAVICA, Marek. Dramaturg v televizi – v době totalitní a v době pluralitní. In Jana Cindlerová. Dramaturgie pro jednadvacáté století. Praha: Divadelní fakulta AMU, 2013. ISBN 978-80-7331-296-1.
HLAVICA, Marek. Dramatická tvorba brněnského studia Československé televize (1961–1991). Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2012. ISBN 978-80-7460-030-2.
HLAVICA, Marek. Schechnerova cesta od divadla k performanci. Divadelní revue, 2011, roč. 22, č. 2. ISSN 0862-5409.
HLAVICA, Marek. Jak vést herce v alternativním divadle: Richard Schechner a The Performance Group. In Herectví v alternativních divadelních formách. Praha: AMU, 2010. 10 s. ISBN 978-80-7331-182-7.
HLAVICA, Marek. SETKÁNÍ/ENCOUNTER 1991-2010. 1. vyd. Brno: Divadelní fakulta JAMU, 2010. ISBN 978-80-86928-69-2.
HLAVICA, Marek. Performační studia. Divadelní revue, 2009, roč. 2009, č. 3. ISSN 0862-5409.
HLAVICA, Marek. Richard Schechner. Divadelní revue, 2009, roč. 2009, č. 4. ISSN 0862-5409.
HLAVICA, Marek. Performanční studia. Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2008.
HLAVICA, Marek. Performanční studia. In Performanční studia. Brno: JAMU, 2008. 260 s. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 978-80-86928-49-4.