Prorektor pro vnější vztahy

doc. MgA. Vít Spilka
tel: 54259 1114
e-mail: spilka@jamu.cz
UČO: 5381
Janáčkova akademie múzických umění
Beethovenova 2, 662 15
2NP dveře 212
Členství v akademických orgánech Funkce
Kolegium rektora JAMU člen
Umělecká rada JAMU člen
Prezídium Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka v Brně člen
Umělecká rada HF člen
Studium
HF M-HUDUM KLARINE (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Katedra dechových nástrojů Docent