Studenti JAMU nastudovali slavnou Komedii o umučení

Studenti JAMU nastudovali slavnou Komedii o umučení

Evangelní příběh o posledních okamžicích Ježíše Krista před jeho popravou, ale také o jeho zmrtvýchvstání tady zazní jako scénická variace podkrkonošských sousedských pašijových her 18. a 19. století. „Nechme se v dnešní uspěchané a podezíravé době alespoň na několik okamžiků okouzlit a inspirovat upřímností a prostotou podhorských sedláků vyprávějících svou vlastní optikou jeden z nejdůležitějších příběhů naší civilizace,“ uvedl vedoucí ateliéru činoherního herectví Divadelní fakulty JAMU docent Lukáš Rieger. Jmenovaný pedagog se svými svěřenci dokonce sám vystoupí v roli Opovědníka. Se svými svěřenci však několikrát hrál už dříve. “V tomto případě to jaksi vychází ze samotné inscenační koncepce vztahu herců a opovědníka, alias studentů a jejich učitele,“ komentuje nynější herecké angažmá. 

Scénografii k inscenaci vytvořil malíř, režisér a scénograf Rostislav Pospíšil, který samozřejmě využil svého „naivistického“ rukopisu, loutkářských zkušeností a inspirací sousedským divadlem. Kostýmy jsou velmi prosté a jednoduché, aby vynikla barevnost některých scénografických prvků a samy umožňovaly případné rychlé převleky. Samozřejmě mají také asociovat i prostotu českého selského lidu. Vedle Pospíšila na Krobotově inscenaci pracoval hudebník a komponista Zdeněk Kluka. „Čerpal inspiraci z lidových motivů, zároveň si však zachoval osobní specifika brněnské rockové legendy,“ komentoval hudební výbavu večera režisér Krobot.

Celá Komedie o umučení a slavném vzkříšení Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista nese poměrně dlouhý a komplikovaný podtitul vystihující obsah i poselství christologického příběhu. „Pro rozjímání jednoho každého a pobožného křesťana, co a jak mnoho pro nás podstoupil a vystál a svou krev za nás vylil, aby nás tudy od zatracení vysvobodil. Tak nám tady příklad zanechal, abychme tady zde na světě všecko mile a rádi přeterpěli a potom za ním se do nebe dostali a s ním se radovali.“

Inscenátoři svěřili také důvody jeho nasazení, mezi něž patří dramaturgické vyvažování témat letošních inscenací studentů režie, kteří si připravili tituly s převážně depresivním a bezvýchodným viděním světa. Rieger však to podstatné vidí ještě jinde: „Nejdůležitějším důvodem však byly možná poněkud neobvyklé zároveň však riskantní a náročné úkoly pro studenty herectví, kteří zde museli zvládnout obtížnou výslovnost a přednes veršovaného textu bohatého na množství nářečních výrazů a povýšit svojí mluvou jejich lidově barokní stylovou rozkolísanost na profesionální úroveň.“

Pro mladé adepty herectví bude v Komedii o umučení neméně náročné vypořádat se s kolísáním hereckého stylu od poloh naivních až po polohy plného dramatického výrazu ovšem při zachování vysoké jevištní stylizace. „Jde nám o naprostý zákaz v současné době tolik oblíbeného a nadužívaného civilizmu. Chceme předvést perfektní hereckou souhru, na které bude přímo záviset temporytmus celé inscenace,“ doplnil docent Rieger.

Mgr. Luboš Mareček