Studium

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ je veřejná vysoká umělecká škola univerzitního typu, která nabízí bakalářské, magisterské i doktorské studium.

Absolventi 3-letého bakalářského studia obdrží titul bakaláře (BcA.), absolventům 4-5-ti letého magisterského studia, případně 2-letého po absolvování bakalářského studia, je udělen titul magistr umění (MgA.). Absolventi doktorského studia obdrží titul doktor (Ph.D.).

Pro hodnocení studentů je používán kreditní systém, který je přizpůsoben evropskému kreditnímu systému (European Credit Transfer Systém-ECTS). Umělecká tvorba studentů je veřejně prezentována v divadelním studiu Marta a v Komorní opeře, na koncertech, i v rámci projektů tzv. pouličního divadla. Mezinárodní prestiž si vydobyly každoroční mezinárodní festival vysokých divadelních škol – Setkání, tradiční hudební Mezinárodní interpretační kurzy a Soutěž o cenu Leoše Janáčka.

HUDEBNÍ FAKULTA je součástí univerzitní veřejné vysoké školy uměleckého směru. Jejím cílem je poskytovat studentům nejvyšší stupně vzdělávání, čímž je zajišťována profesionalita budoucích sólistů, dirigentů, členů uměleckých těles všech typů, pedagogů a hudebních manažerů. V současné době je na Hudební fakultě akreditován studijní program Hudební umění (viz akreditované studijní programy). Od akademického roku 2003/2004 je většina oborů otvírána jako bakalářské studijní programy, na které navazuje magisterský a doktorský studijní program.

Hudební fakulta JAMU
Hudební fakulta JAMU

DIVADELNÍ FAKULTA akademickým rokem 2003/2004 přešla plně na nový třístupňový systém studia, ve kterém všechny obory, s výjimkou hereckých studijních oborů Činoherní herectví a Muzikálové herectví, přecházejí na systém bakalářských a navazujících magisterských studijních programů. V současné době jsou akreditovány 2 studijní programy: Dramatická umění a Taneční umění (viz akreditované studijní programy).

Divadelní fakulta JAMU
Divadelní fakulta JAMU